Societățile în comandită pe acțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Funcționarea societăților comerciale -
CAPITOLUL V
Societățile în comandită pe acțiuni Modele (1)

Art. 187. - Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

Societatea în comandită pe acțiuni este reglementată de dispozițiile referitoare la societățile pe acțiuni, cu excepția dispozițiilor prezentului capitol.

Art. 188. - Doctrină (2)

(1) Administrarea societății este încredințată unuia sau mai multor asociați comanditați.

(2) Asociaților comanditați li se vor aplica dispozițiile prevăzute la art. 80-83, iar asociaților comanditari cele din art. 89 și 90.

Art. 189. - Doctrină (2)

(1) În societatea în comandită pe acțiuni, administratorii vor putea fi revocați de adunarea generală a acționarilor, printr-o hotărâre luată cu majoritatea stabilită pentru adunările extraordinare.

(2) Adunarea generală, cu aceeași majoritate și cu respectarea art. 138, alege altă persoană în locul administratorului revocat, decedat sau care a încetat exercitarea mandatului său. Modificări (1)

(3) Numirea trebuie aprobată și de ceilalți administratori, dacă sunt mai mulți.

(4) Noul administrator devine asociat comanditat.

(5) Administratorul revocat rămâne răspunzător nelimitat față de terți pentru obligațiile pe care le-a contractat în timpul administrației sale, putând însă exercita acțiune în regres împotriva societății.

Art. 190. - Modificări (1), Doctrină (2)

Asociații comanditați, care sunt administratori, nu pot lua parte la deliberările adunărilor generale pentru alegerea cenzorilor, chiar dacă posedă acțiuni ale societății.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Administratorii societății în comandită pe acțiuni 
    Ca și în cazul societății în comandită simplă, administrarea societății în comandită pe acțiuni este realizată numai de asociații comanditați, cu excluderea asociaților comanditari. 
    Înlăturarea asociaților comanditari de la administrarea societății în comandită pe acțiuni se datorează răspunderii lor limitate pentru obligațiile sociale (G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, p. 1185). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    O societate în comandită pe acțiuni devine transformată într-o simplă societate de fapt dacă acționarii, în adunarea generală au înlocuit pe unicul comanditat, gerant responsabil, care se retrage din societate, printr-un terțiu, gerant neasociat și neparticipând nici la beneficii nici la pierderi; sau dacă ei se angajează să ia asupra lor ca afacere personală obligațiunile societății; sau dacă ei decid că societatea va fi de aici înainte girată de către președintele Consiliului de administrație, fără nici o responsabilitate și că ea va lua o denumire impersonală. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Administratorii societății în comandită pe acțiuni 
    Ca și în cazul societății în comandită simplă, administrarea societății în comandită pe acțiuni este realizată numai de asociații comanditați, cu excluderea asociaților comanditari. 
    Înlăturarea asociaților comanditari de la administrarea societății în comandită pe acțiuni se datorează răspunderii lor limitate pentru obligațiile sociale (G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, p. 1185). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    O societate în comandită pe acțiuni devine transformată într-o simplă societate de fapt dacă acționarii, în adunarea generală au înlocuit pe unicul comanditat, gerant responsabil, care se retrage din societate, printr-un terțiu, gerant neasociat și neparticipând nici la beneficii nici la pierderi; sau dacă ei se angajează să ia asupra lor ca afacere personală obligațiunile societății; sau dacă ei decid că societatea va fi de aici înainte girată de către președintele Consiliului de administrație, fără nici o responsabilitate și că ea va lua o denumire impersonală. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Administratorii societății în comandită pe acțiuni 
    Ca și în cazul societății în comandită simplă, administrarea societății în comandită pe acțiuni este realizată numai de asociații comanditați, cu excluderea asociaților comanditari. 
    Înlăturarea asociaților comanditari de la administrarea societății în comandită pe acțiuni se datorează răspunderii lor limitate pentru obligațiile sociale (G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, p. 1185). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Actul constitutiv al societății
Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Înmatricularea societății
Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Unele dispoziții procedurale
Dispoziții comune
Societățile în nume colectiv
Societățile în comandită simplă
Societățile pe acțiuni
Societățile în comandită pe acțiuni
Societățile cu răspundere limitată
Dispoziții generale
Reducerea sau majorarea capitalului social
Dizolvarea societăților
Fuziunea și divizarea societăților
Dispoziții generale
Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Legea societăților adnotată
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Modele:
Act constitutiv - societate în comandită pe acțiuni
Referințe în cărți:
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
Tratat de drept comercial român
;
se încarcă...