Art 98 Despre acțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile pe acțiuni - Despre acțiuni -
Art. 98.
- Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

(1) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea și alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(2) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002*). Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Subscriitorii și cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acțiunilor timp de 3 ani, socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere în registrul acționarilor. Reviste (3), Doctrină (1)

*) A se vedea nota de la art. 35.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor, conform prevederilor art. 98 din Legea nr. 31/1990. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Transmiterea acțiunilor 
    Art. 98 nu reglementează decât transmiterea acțiunilor nominative, indiferent dacă acestea sunt ordinare sau privilegiate (preferențiale). Transmiterea acțiunilor la purtător se face în condițiile art. 99 din L.S. 
    Acțiunile nominative emise în formă materială și cele emise în formă dematerializată (dar netranzacționabile pe piața de capital) se transmit prin următoarele moduri: (a) prin declarație în registrul acționarilor societății (ținut de societate ori de o societate de registru independent privat, după caz) subscrisă de cedent și cesionar (sau mandatarii lor) – dreptul comun [art. 98 alin. (1) teza I din L.S.]; (b) prin modalitățile prevăzute de actul constitutiv, derogatorii de la modalitatea arătată la litera (a) mai sus [art. 98 alin. (1) teza a II-a din L.S.]. În cazul acțiunilor emise în formă materială, la înregistrarea în registrul acționarilor se adaugă cerința mențiunii făcute pe acțiune, semnată de cedent și cesionar sau reprezentanții lor. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Potrivit art. 3.1 din contractul de vânzare - cumpărare de acțiuni, dreptul de proprietate asupra acțiunilor vândute este transferat de la vânzător la cumpărător împreună cu toate drepturile și obligațiile prevăzute pentru acționari de legislația română și de prezentul contract, la data creditării contului vânzătorului cu suma reprezentând prețul de cumpărare a acțiunilor prevăzut la art. 4, inclusiv a sumelor rezultate din consolidarea în valută precum și a eventualelor penalități de întârziere datorate și calculate, conform art. 5.4. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor, conform prevederilor art. 98 din Legea nr. 31/1990. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. [ Mai mult... ] 

.....
    O soluție similară poate fi adoptată de către acționari în actul constitutiv și în prezent, din moment ce nu există nicio prohibiție legală în acest sens, mai mult chiar, prevederile art. 98 alin. (1) teza finală permițând să se deroge de la norma care indică înregistrarea în registrul acționarilor drept moment al transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 88 Societățile în comandită simplă
Art 89 Societățile în comandită simplă
Art 90 Societățile în comandită simplă
Art 91 Despre acțiuni
Art 92 Despre acțiuni
Art 93 Despre acțiuni
Art 94 Despre acțiuni
Art 95 Despre acțiuni
Art 96 Despre acțiuni
Art 97 Despre acțiuni
Art 98 Despre acțiuni
Art 99 Despre acțiuni
Art 100 Despre acțiuni
Art 101 Despre acțiuni
Art 102 Despre acțiuni
Art 103 Despre acțiuni
Art 104 Despre acțiuni
Art 105 Despre acțiuni
Art 106 Despre acțiuni
Art 107 Despre acțiuni
Art 108 Despre acțiuni
Reviste:
Legea 31/1990. Societate comercială de tip închis. Interdicția de dobândire a acțiunilor de către un neacționar conform art. 98 din Legea nr. 31/1990. Simulația contractului de împrumut și deghizarea acestuia ca act de cesiune. Efectele contractului de cesiune acțiuni
2. Efectul înscrierii în registrul acționarilor a dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată. Consecințe pentru cumpărători
Considerații asupra transferului părților sociale și al acțiunilor
Considerații asupra transferului părților sociale și al acțiunilor
Cesiunea unei creanțe constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtător
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Transformarea unei societăți pe acțiuni în societate cu răspundere limitată - modalitate de restructurare a întreprinderii (II)
Legea 31/1990. Societate comercială de tip închis. Interdicția de dobândire a acțiunilor de către un neacționar conform art. 98 din Legea nr. 31/1990. Simulația contractului de împrumut și deghizarea acestuia ca act de cesiune. Efectele contractului de cesiune acțiuni
Acționarul secret și societatea pe acțiuni de tip închis
Societate pe acțiuni. Acțiuni nominative. Revendicare mobiliară/Joint stock company. Nominal shares. Movable property claim
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...