Art 97 Despre acțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre acțiuni -
Art. 97.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

În cazul în care nu a emis și nu a eliberat acțiuni în formă materială, societatea, din oficiu sau la cererea acționarilor, le va elibera câte un certificat de acționar cuprinzând datele prevăzute la art. 93 alin. (2) și (3) și, în plus, numărul, categoria și valoarea nominală a acțiunilor, proprietate a acționarului, poziția la care acesta este înscris în registrul acționarilor și, după caz, numărul de ordine al acțiunilor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Acționarii au obligația de adepune la sediul societății, odată cu declarația de retragere, acțiunile pe care le posedă ori certificatul de acționar, emis conform art. 97 din lege. Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui care exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, numit de judecătorul delegat, la cererea consiliului de administrație ori adirectoratului. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Acțiunile emise în formă dematerializată se înscriu direct în contul titularului, dovada dreptului de proprietate urmând ase face, conform prevederilor art. 97 din Legea nr. 31/1990, printr-un certificat de acționar, eliberat de societate, din oficiu sau la cerere, care să cuprindă toate datele care sunt menționate pentru acțiunea emisă în formă materială, iar în plus, numărul, categoria și valoarea nominală aacțiunilor, proprietate aacționarului, poziția la care acesta este înscris în registrul acționarilor și, după caz, numărul de ordine al acțiunilor. În cazul în care societatea nu îi eliberează acest certificat, acționarul respectiv se poate adresa justiției printr-o acțiune de drept comun1. 
    1 St.D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, Societăți comerciale. Reglementare, doctrină, jurisprudență, Ed. All Beck, București, 2002, p. 232.
[ Mai mult... ]
 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Textul are o finalitate practică, de a permite acționarilor să se legitimeze printr-un certificat de acționar. Situațiile în care o astfel de legitimare este necesară pot fi diverse, în cadrul unor negocieri, în cadrul adunărilor generale etc. 
    Certificatul de acționar nu reprezintă un titlu reprezentativ al acțiunilor, iar acestea nu pot fi transmise prin transmiterea certificatului. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Acționarii au obligația de adepune la sediul societății, odată cu declarația de retragere, acțiunile pe care le posedă ori certificatul de acționar, emis conform art. 97 din lege. Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui care exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, numit de judecătorul delegat, la cererea consiliului de administrație ori adirectoratului. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Jurisprudență (1990-2018) - Art. 97 din Legea nr. 31/1990 
    Certificatul de acționar este un titlu de legitimare a calității de acționar și nu un instrument negociabil, el având doar o valoare probatorie a respectivei calități. (ÎCCJ, s.com., dec. nr. 3608 din 2 decembrie 2008) [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 87 Societățile în nume colectiv
Art 88 Societățile în comandită simplă
Art 89 Societățile în comandită simplă
Art 90 Societățile în comandită simplă
Art 91 Despre acțiuni
Art 92 Despre acțiuni
Art 93 Despre acțiuni
Art 94 Despre acțiuni
Art 95 Despre acțiuni
Art 96 Despre acțiuni
Art 97 Despre acțiuni
Art 98 Despre acțiuni
Art 99 Despre acțiuni
Art 100 Despre acțiuni
Art 101 Despre acțiuni
Art 102 Despre acțiuni
Art 103 Despre acțiuni
Art 104 Despre acțiuni
Art 105 Despre acțiuni
Art 106 Despre acțiuni
Art 107 Despre acțiuni
Reviste:
Societate pe acțiuni. Dreptul acționarului de a se retrage din societate. Condiții și efecte/[Companies. The right of the shareholder to withdraw from the company. Conditions and Effects]
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...