Art 96 Despre acțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile pe acțiuni - Despre acțiuni -
Art. 96.
- Reviste (4), Doctrină (3)

Titularii fiecărei categorii de acțiuni se reunesc în adunări speciale, în condițiile stabilite de actul constitutiv al societății. Orice titular al unor asemenea acțiuni poate participa la aceste adunări.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Proprietarii acțiunilor cu dividend prioritar se constituie în adunări generale speciale (art. 96 din Legea nr. 31/1990), ținute conform dispozițiilor art. 116 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Recunoașterea dreptului de preferință 
    Doctrina comercială a recunoscut de timpuriu dreptul statutelor de a stipula condițiile creării de acțiuni privilegiate fără majorarea capitalului social, oferind tuturor acționarilor dispuși să reconstituie diminuarea valorii acțiunilor un drept de preferință asupra beneficiilor și asupra capitalului (C. Vivante, Traité de droit commercial, tome II, p. 301). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Când o societate se compune din categorii deosebite de acționari, așa încât unii au drepturi speciale față de ceilalți, drepturile lor rămân neatinse până când asociații care le-au obținut nu renunță la ele printr-o deliberare specială și deosebită de deliberarea adunării generale a acționarilor. (Cas. Florența, 11 februarie 1884, în Codul de Comerciu adnotat cu jurisprudența până la zi, M. A. Dumitrescu, Ed. Cugetarea, 1926, p. 395). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 86 Societățile în nume colectiv
Art 87 Societățile în nume colectiv
Art 88 Societățile în comandită simplă
Art 89 Societățile în comandită simplă
Art 90 Societățile în comandită simplă
Art 91 Despre acțiuni
Art 92 Despre acțiuni
Art 93 Despre acțiuni
Art 94 Despre acțiuni
Art 95 Despre acțiuni
Art 96 Despre acțiuni
Art 97 Despre acțiuni
Art 98 Despre acțiuni
Art 99 Despre acțiuni
Art 100 Despre acțiuni
Art 101 Despre acțiuni
Art 102 Despre acțiuni
Art 103 Despre acțiuni
Art 104 Despre acțiuni
Art 105 Despre acțiuni
Art 106 Despre acțiuni
Reviste:
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Acțiunile cu vot plural (multiplu): o legiferare ratată
Conflictul de interese în dreptul societăților (art. 127 din Legea nr. 31/1990). Obligația asociatului de a se abține de la deliberări în cazul conflictului de interese
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2020
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...