Art 95 Despre acțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre acțiuni -
Art. 95.
- Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Se pot emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, ce conferă titularului: Reviste (1), Doctrină (1)

a) dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercițiului financiar, înaintea oricărei alte prelevări; Reviste (1), Doctrină (1)

b) drepturile recunoscute acționarilor cu acțiuni ordinare, cu excepția dreptului de a participa și de a vota, în temeiul acestor acțiuni, în adunările generale ale acționarilor. Modificări (1), Doctrină (1)

(2) Acțiunile cu dividend prioritar, fără drept de vot, nu pot depăși o pătrime din capitalul social și vor avea aceeași valoare nominală ca și acțiunile ordinare.

(3) Reprezentanții, administratorii și cenzorii societății nu pot fi titulari de acțiuni cu dividend prioritar fără drept de vot. Modificări (1), Doctrină (1)

(4) Acțiunile preferențiale și acțiunile ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie în cealaltă prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în condițiile art. 115. Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Deținătorii de acțiuni preferențiale (cu dividend prioritar, fără drept de vot), emise în condițiile art. 95 din Legea nr. 31/1990, pot participa la adunările generale [art. 95 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990]1. 
    1 În vechea reglementare, deținătorii de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar nu puteau participa la adunarea generală.
[ Mai mult... ]
 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Recunoașterea dreptului de preferință 
    Doctrina comercială a recunoscut de timpuriu dreptul statutelor de a stipula condițiile creării de acțiuni privilegiate fără majorarea capitalului social, oferind tuturor acționarilor dispuși să reconstituie diminuarea valorii acțiunilor un drept de preferință asupra beneficiilor și asupra capitalului (C. Vivante, Traité de droit commercial, tome II, p. 301). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Pentru ca pactul leonin, adică atribuirea către un asociat a tuturor beneficiilor, sau pentru ca scutirea unui asociat de a participa la pierderile sociale să atragă nulitatea contractului de societate (în speță constituirea societății anonime), trebuie ca această stipulație să aibă un caracter absolut și necondiționat. Prin urmare, dacă într-o societate anonimă capitalul e reprezentat nu numai prin acțiuni ordinare dar și prin acțiuni privilegiate și dacă acțiunilor privilegiate, li s-a conferit un drept exclusiv la beneficiile sociale, și o scutire de a participa la pierderi, pe o perioadă de timp determinată, și până la concurența unei sume care era precizată în act, o asemenea clauză e valabilă. - J. gen. n. 434. (În privința pactului leonin vezi și hot. de sub art. 77). (Cas. Roma, 5 noiembrie 1923, în Codul de Comerciu adnotat cu jurisprudența până la zi, M. A. Dumitrescu, Ed. Cugetarea, 1926, p. 394). [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Deținătorii de acțiuni preferențiale (cu dividend prioritar, fără drept de vot), emise în condițiile art. 95 din Legea nr. 31/1990, pot participa la adunările generale [art. 95 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990]1. 
    1 În vechea reglementare, deținătorii de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar nu puteau participa la adunarea generală.
[ Mai mult... ]
 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Conform art. 101 din Legea nr. 31/1990, orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în Adunarea Generală, dacă actul constitutiv al societății nu prevede existența acțiunilor privilegiate, cum ar fi acțiunile preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot [art. 95 alin. (1) din Legea nr. 31/1990]. Conform art. 130 din Legea [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 85 Societățile în nume colectiv
Art 86 Societățile în nume colectiv
Art 87 Societățile în nume colectiv
Art 88 Societățile în comandită simplă
Art 89 Societățile în comandită simplă
Art 90 Societățile în comandită simplă
Art 91 Despre acțiuni
Art 92 Despre acțiuni
Art 93 Despre acțiuni
Art 94 Despre acțiuni
Art 95 Despre acțiuni
Art 96 Despre acțiuni
Art 97 Despre acțiuni
Art 98 Despre acțiuni
Art 99 Despre acțiuni
Art 100 Despre acțiuni
Art 101 Despre acțiuni
Art 102 Despre acțiuni
Art 103 Despre acțiuni
Art 104 Despre acțiuni
Art 105 Despre acțiuni
Reviste:
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Acțiunile cu vot plural (multiplu): o legiferare ratată
Reducerea capitalului social
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
Tratat de drept societar - Teorie și practică
;
se încarcă...