Art 94 Despre acțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile pe acțiuni - Despre acțiuni -
Art. 94.
- Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Acțiunile trebuie să fie de o egală valoare; ele acordă posesorilor drepturi egale. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(2) Se pot emite totuși în condițiile actului constitutiv categorii de acțiuni care conferă titularilor drepturi diferite, potrivit dispozițiilor art. 95 și 96. Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Ținând cont de principiul înscris în art. 94 din Legea nr. 31/1990, potrivit căruia acțiunile conferă posesorilor drepturi egale, rezultă că drepturile patrimoniale generate de deținerea acțiunilor unui emitent sunt egale pentru toți acționarii, indiferent de calitatea acestora. Pe cale de consecință reiese că dividendele produse de acțiunile din aceeași clasă aunui emitent sunt egale pentru fiecare acțiune în parte. De aceea, s-a subliniat1 că dividendul trebuie declarat la orată uniformă pentru toate acțiunile din aceeași clasă, nefiind legal admisibil ca un acționar majoritar să impună ohotărâre care să stipuleze un dividend mai mare pentru acțiunile sale decât pentru celelalte. Acest fapt este de altfel oconsecință firească aprincipiului potrivit căruia dividendele trebuie plătite proporțional cu participarea la capitalul social. Clauza leonină, prin care un acționar își rezervă totalitatea câștigurilor, este nulă, potrivit art. 1513 C. civ.., doctrina subliniind că nulitatea afectează numai oastfel de clauză și nu întreg contractul/actul constitutiv de societate2. 
    1 R.R. Pennington, Pennington’s Company Law, 6th Edition, Butterworths 1990, p. 434. 
    2 St.D. Cărpenaru în St.D. Cărpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea, 2009, p. 267.
[ Mai mult... ]
 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Principiul egalității acțiunilor (în drepturi, în tratamentul acționarilor și din punct de vedere al valorii lor nominale) este consacrat atât de Legea societăților, cât și de noul Cod civil [art. 1894 alin. (2)], ale cărui prevederi privind contractul de societate reprezintă dreptul comun pentru toate societățile, civile și comerciale. De la principiul egalității acțiunilor se poate deroga numai prin lege (de exemplu, art. 95 din L.S.) sau când legea permite [art. 101 din L.S., art. 1900 alin. (2) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Interpretând aceste dispoziții [n. red.: art. 94 alin. (1)], recurenta a ajuns la concluzia că Legea nr. 31/1990 nu instituie o egalitate perfectă în drepturi între acționarii unei societăți, ci, dimpotrivă sunt avute în vedere numai drepturile izvorâte din lege nu și cele convenționale, stabilite între acționari sau prin actul constitutiv. 
    Argumentele recurentei au în vedere numai un aspect care se desprinde din dispozițiile art. 94 din LSC și anume cel al egalității în drepturi ca principiu care își are izvorul în deținerea acțiunilor. În realitate, art. 94 instituie o regulă mult mai profundă a dreptului societar care constă în egalitatea de tratament a tuturor acționarilor unei societăți comerciale. În alte cuvinte, acționarilor trebuie să li se ofere aceleași prerogative în exercitarea drepturilor lor, sens mult mai larg decât privirea teoretică asupra dispozițiilor art. 94 pe care a evocat-o în punctul său de vedere recurenta. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Ținând cont de principiul înscris în art. 94 din Legea nr. 31/1990, potrivit căruia acțiunile conferă posesorilor drepturi egale, rezultă că drepturile patrimoniale generate de deținerea acțiunilor unui emitent sunt egale pentru toți acționarii, indiferent de calitatea acestora. Pe cale de consecință reiese că dividendele produse de acțiunile din aceeași clasă aunui emitent sunt egale pentru fiecare acțiune în parte. De aceea, s-a subliniat1 că dividendul trebuie declarat la orată uniformă pentru toate acțiunile din aceeași clasă, nefiind legal admisibil ca un acționar majoritar să impună ohotărâre care să stipuleze un dividend mai mare pentru acțiunile sale decât pentru celelalte. Acest fapt este de altfel oconsecință firească aprincipiului potrivit căruia dividendele trebuie plătite proporțional cu participarea la capitalul social. Clauza leonină, prin care un acționar își rezervă totalitatea câștigurilor, este nulă, potrivit art. 1513 C. civ.., doctrina subliniind că nulitatea afectează numai oastfel de clauză și nu întreg contractul/actul constitutiv de societate2. 
    1 R.R. Pennington, Pennington’s Company Law, 6th Edition, Butterworths 1990, p. 434. 
    2 St.D. Cărpenaru în St.D. Cărpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea, 2009, p. 267.
[ Mai mult... ]
 

.....
    Principiul egalității în drepturi este transpus în legislația română în art. 94 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990, care arată că acțiunile acordă posesorilor drepturi egale. Singura excepție de la această regulă oreprezintă acțiunile preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot în adunările generale de drept comun, reglementate de art. 95. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 84 Societățile în nume colectiv
Art 85 Societățile în nume colectiv
Art 86 Societățile în nume colectiv
Art 87 Societățile în nume colectiv
Art 88 Societățile în comandită simplă
Art 89 Societățile în comandită simplă
Art 90 Societățile în comandită simplă
Art 91 Despre acțiuni
Art 92 Despre acțiuni
Art 93 Despre acțiuni
Art 94 Despre acțiuni
Art 95 Despre acțiuni
Art 96 Despre acțiuni
Art 97 Despre acțiuni
Art 98 Despre acțiuni
Art 99 Despre acțiuni
Art 100 Despre acțiuni
Art 101 Despre acțiuni
Art 102 Despre acțiuni
Art 103 Despre acțiuni
Art 104 Despre acțiuni
Reviste:
Acțiunile cu vot plural (multiplu): o legiferare ratată
Societate comercială. Modificarea actului constitutiv. Abuz de majoritate. Sancțiune aplicabilă
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 132 din Legea societăților nr. 31/1990, raportat la art. 116 din aceeași lege, în sensul că pot fi atacate în justiție, cu acțiune în anulare, și hotărârile adoptate de adunarea specială a acționarilor
Administratorul societății - persoană juridică
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Societăți comerciale pe acțiuni. Acțiune în anularea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor. Abuz de majoritate nedovedit/Joint stock companies. Action for annulment of the resolution of the ordinary general meeting of shareholders. Unproven majority abuse
Instanța supremă: acțiunea în anulare împotriva hotărârilor adoptate de Adunarea Specială a acționarilor
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2020
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...