Art 91 Despre acțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre acțiuni -
Art. 91.
- Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Librăria Indaco (3)

(1) În societatea pe acțiuni, capitalul social este reprezentat prin acțiuni emise de societate, care, după modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtător. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Felul acțiunilor va fi determinat prin actul constitutiv; în caz contrar ele vor fi nominative. Acțiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, caz în care se înregistrează în registrul acționarilor. Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Acțiunile emise de o societate pe acțiuni, ca urmare a subscripției prin ofertă publică de valori mobiliare, definită ca atare prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002*), sunt supuse reglementărilor aplicabile pieței organizate pe care acele acțiuni sunt tranzacționate.

*) A se vedea nota de la art. 35.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Acțiunile la purtător sunt acele acțiuni al căror proprietar nu este cunoscut. Proprietarul acestor acțiuni este posesorul lor. Pe titlu, acțiunile la purtător fiind emise în forma materială (caracteristică logică, dar care rezultă per acontrario din dispozițiile art. 91 și 98 din Legea nr. 31/1990), se înscriu în mod obligatoriu valoarea nominală și caracteristicile societății emitente [art. 93 alin. (1) și (2)]. Acțiunile la purtător sunt considerate afi bunuri mobile propriu-zise, neprecizându-se dacă prin aceasta se înțelege un caracter de „bunuri corporale”3. 
    3 Gh. Piperea, Societăți comerciale, piața de capital, acquis comunitar, Ed. All Beck, 2005, București, p. 260.
[ Mai mult... ]
 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Noțiunile de „capital social” și de „acțiune”; natura juridică a acțiunii 
    Capitalul social este un concept juridic și contabil, este un nomen iuris, constant pe toată durata societății, cel puțin până la modificarea actului constitutiv (C. Vivante, Traité de droit commercial, tome II, p. 267). Capitalul social este expresia valorică a aporturilor acționarilor, iar în schimbul aporturilor, acționarii primesc din partea societății acțiuni. Capitalul social este astfel o ficțiune numerică de care legea leagă anumite consecințe juridice, el nu reflectă realitatea economică a societății (solvabilitatea sau starea ei patrimonială) la un moment dat. Așa se și explică de ce societăți comerciale cu capital social mare intră în insolvență sau altele cu capital social mic au active patrimoniale sau desfășoară activități mult mai valoroase decât nivelul valoric al capitalului social. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. În mod judicios instanța de apel reține că societatea pe acțiuni, fiind o societate de capital în care elementul esențial îl constituie cota de capital investită de acționari, este indiferentă persoana acestora, răspunderea lor fiind limitată la valoarea acțiunilor care sunt titluri negociabile și transmisibile. 
    Prin urmare, și spre deosebire de societățile de persoane, în care voința socială este nemijlocit voința asociaților a căror participare la deciziile societății este o modalitate de concretizare a elementului affectio societatis, în societățile de capital participarea acționarilor este indirectă, dreptul fiind alocat acțiunilor și nu persoanei care le deține. (ÎCCJ, s.com., dec. nr. 4175 din 30 noiembrie 2010) [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Acțiunile la purtător sunt acele acțiuni al căror proprietar nu este cunoscut. Proprietarul acestor acțiuni este posesorul lor. Pe titlu, acțiunile la purtător fiind emise în forma materială (caracteristică logică, dar care rezultă per acontrario din dispozițiile art. 91 și 98 din Legea nr. 31/1990), se înscriu în mod obligatoriu valoarea nominală și caracteristicile societății emitente [art. 93 alin. (1) și (2)]. Acțiunile la purtător sunt considerate afi bunuri mobile propriu-zise, neprecizându-se dacă prin aceasta se înțelege un caracter de „bunuri corporale”3. 
    3 Gh. Piperea, Societăți comerciale, piața de capital, acquis comunitar, Ed. All Beck, 2005, București, p. 260.
[ Mai mult... ]
 

.....
    b) În funcție de modul de identificare al titularului acțiunile pot fi nominative sau la purtător [art. 91 alin. (1) din Legea nr. 31/1990]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 81 Societățile în nume colectiv
Art 82 Societățile în nume colectiv
Art 83 Societățile în nume colectiv
Art 84 Societățile în nume colectiv
Art 85 Societățile în nume colectiv
Art 86 Societățile în nume colectiv
Art 87 Societățile în nume colectiv
Art 88 Societățile în comandită simplă
Art 89 Societățile în comandită simplă
Art 90 Societățile în comandită simplă
Art 91 Despre acțiuni
Art 92 Despre acțiuni
Art 93 Despre acțiuni
Art 94 Despre acțiuni
Art 95 Despre acțiuni
Art 96 Despre acțiuni
Art 97 Despre acțiuni
Art 98 Despre acțiuni
Art 99 Despre acțiuni
Art 100 Despre acțiuni
Art 101 Despre acțiuni
Reviste:
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Proiect: Firmele care își ascund acționarii, dizolvate
Legea pentru combaterea spălării banilor, adoptată final în Parlament. Remiterile de bani mai mari de 2.000 de euro, raportate obligatoriu de bănci
Societate pe acțiuni. Acțiuni nominative. Revendicare mobiliară. Termenul de prescripție aplicabil
Prietenii Fiscalității nr. 30/2019
Ipoteca asupra părților sociale - un contract (doar) numit sau (chiar) nenumit?
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Societate pe acțiuni. Acțiuni nominative. Revendicare mobiliară/Joint stock company. Nominal shares. Movable property claim
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Referințe în cărți:
Tratat de drept societar - Teorie și practică
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...