Art 89 Societățile în comandită simplă | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Funcționarea societăților comerciale - Societățile în comandită simplă -
Art. 89.
- Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Comanditarul poate încheia operațiuni în contul societății numai pe baza unei procuri speciale pentru operațiuni determinate, dată de reprezentanții societății și înscrisă în registrul comerțului. În caz contrar, comanditarul devine răspunzător față de terți nelimitat și solidar, pentru toate obligațiunile societății contractate de la data operațiunii încheiate de el.

(2) Comanditarul poate îndeplini servicii în administrația internă a societății, poate face acte de supraveghere, poate participa la numirea și la revocarea administratorilor, în cazurile prevăzute de lege, sau poate acorda, în limitele actului constitutiv, autorizarea administratorilor pentru operațiunile ce depășesc puterile lor.

(3) Comanditarul are, de asemenea, dreptul de a cere copie de pe situațiile financiare anuale și de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale și a celorlalte documente justificative.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Considerații generale 
    Scopul art. 89 este de a delimita, alături de art. 88, statutul juridic al asociatului comanditar de cel al asociatului comanditat. Comanditarul nu poate interveni în gestiunea societății pentru că, răspunderea lui pentru datoriile sociale fiind limitată, trebuie împiedicat să se lanseze în operațiuni imprudente pe socoteala societății (C.A. Stoeanovici, Curs de societăți comerciale, p. 84; D.D. Gerota, Curs de societăți comerciale, p. 104). În plus, se evită în acest fel inducerea în eroare a terților, care ar putea crede că au lucrat cu un asociat care răspunde personal și nemărginit pentru datoriile sociale (C.A. Stoeanovici, Curs de societăți comerciale, p. 86; I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, p. 231). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Art. 118 C. Com. nu este aplicabil în cazul când un asociat nu a făcut acte de administrațiune ca comanditar, din care au rezultat obligațiuni pentru societate, ci s-a purtat ca simplu girant al firmei sociale pentru mărfurile ce această firmă a introdus, pe care giruri dânsul plătindu-le, a rămas un simplu creditor. (Trib. Com. Ilfov, n. 535 din 20 martie 1893, Cond., în Codul comercial adnotat cu doctrină, jurisprudență, lucrări pregătitoare și desbateri parlamentare, lucrări de unificare, Vol. III, Societățile comerciale, E. Antonescu, Partea I, ed. a II-a refăcută și adăugită, Tipografiile Române Unite, București, 1928, p. 452). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 79 Societățile în nume colectiv
Art 80 Societățile în nume colectiv
Art 81 Societățile în nume colectiv
Art 82 Societățile în nume colectiv
Art 83 Societățile în nume colectiv
Art 84 Societățile în nume colectiv
Art 85 Societățile în nume colectiv
Art 86 Societățile în nume colectiv
Art 87 Societățile în nume colectiv
Art 88 Societățile în comandită simplă
Art 89 Societățile în comandită simplă
Art 90 Societățile în comandită simplă
Art 91 Despre acțiuni
Art 92 Despre acțiuni
Art 93 Despre acțiuni
Art 94 Despre acțiuni
Art 95 Despre acțiuni
Art 96 Despre acțiuni
Art 97 Despre acțiuni
Art 98 Despre acțiuni
Art 99 Despre acțiuni
Reviste:
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...