Art 85 Societățile în nume colectiv | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Funcționarea societăților comerciale - Societățile în nume colectiv -
Art. 85.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Asociații sunt obligați nelimitat și solidar pentru operațiunile îndeplinite în numele societății de persoanele care o reprezintă. Jurisprudență

(2) Hotărârea judecătorească obținută împotriva societății este opozabilă fiecărui asociat. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Regula solidarității. Considerații generale 
    Soluția răspunderii solidare a asociaților pentru datoriile societății reprezintă o derogare de la regulile aplicabile în materia societății civile, unde creditorii sociali sunt obligați să urmărească în mod divizibil pe asociați (a se vedea art. 1920 C. civ..; D.D. Gerota, Curs de societăți comerciale, p. 81; I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, p. 204), exceptând cazul în care solidaritatea a fost stipulată prin contractul de societate (Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, p. 374). În realitate, această agravare a răspunderii este numai aparentă, ea reprezentând de fapt o concretizare a principiului răspunderii solidare a debitorilor obligațiilor profesional-comerciale, conform art. 1446 C. civ.. (D.D. Gerota, Curs de societăți comerciale, p. 82). Există însă și opinii care critică întinderea răspunderii pentru datoriile sociale și la asociați, ca o soluție contrară logicii juridice, deoarece societatea în nume colectiv este un subiect de drept distinct de asociații ei (O. Căpățînă, Societățile comerciale, p. 82). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Deși după dispozițiunile art. 106 din Cod. Comercial, asociații în nume colectiv sunt solidar obligați pentru operațiunile făcute în numele și pe contul societății sub semnătura adoptată de dânsa, cu toate acestea creditorii societății nu pot pretinde să fie plătiți de asociați cu din averea lor, mai înainte de a fi exercitat acțiunea contra societății. Legiuitorul, prin această ultimă dispozițiune a art. 106 C. Com., a derogat de la principiile stabilite în dreptul comun în materie de solidaritate, după care creditorul unei obligațiuni solidare are dreptul de a urmări pe oricare din debitorii solidari, pe când creditorul unei societăți în nume colectiv trebuie să urmărească mai întâi averea societății și numai în cazul când această avere nu ar fi suficientă pentru îndestularea sa poate să urmărească averea personală a asociaților. (C. A. Galați, I, majoritatea, n. 45 din 2 Noembrie 1894, Cond.). Minoritatea opinează: odată ce legea comercială prin art. 106 C. Com. dă dreptul creditorilor unei societăți să se despăgubească și din averea personală a fiecărui asociat, acei creditori pot să ia orice măsuri de asigurare pentru a-și conserva dreptul lor și, prin urmare, pot face poprire în averea personală a unuia din asociați spre a fi despăgubit, în caz când exercitând acțiunea contra societății nu ar găsi din ce să se despăgubească. Prin urmare, intimații având deja intentată acțiune contra societății, sunt în drept să facă poprire în averea intimaților pentru cazul când eventual nu ar găsi nici o avere în patrimoniul societății. (în Codul comercial adnotat cu doctrină, jurisprudență, lucrări pregătitoare și desbateri parlamentare, lucrări de unificare, Vol. III, Societățile comerciale, E. Antonescu, Partea I, ed. a II-a refăcută și adăugită, Tipografiile Române Unite, București, 1928, p. 337). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 75 Societățile în nume colectiv
Art 76 Societățile în nume colectiv
Art 77 Societățile în nume colectiv
Art 78 Societățile în nume colectiv
Art 79 Societățile în nume colectiv
Art 80 Societățile în nume colectiv
Art 81 Societățile în nume colectiv
Art 82 Societățile în nume colectiv
Art 83 Societățile în nume colectiv
Art 84 Societățile în nume colectiv
Art 85 Societățile în nume colectiv
Art 86 Societățile în nume colectiv
Art 87 Societățile în nume colectiv
Art 88 Societățile în comandită simplă
Art 89 Societățile în comandită simplă
Art 90 Societățile în comandită simplă
Art 91 Despre acțiuni
Art 92 Despre acțiuni
Art 93 Despre acțiuni
Art 94 Despre acțiuni
Art 95 Despre acțiuni
Reviste:
13. Răspunderea solidară din perspectiva dispozițiilor art. 27 alin. (2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, modificată și completată
Efectele radierii societății comerciale asupra personalității sale juridice
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...