Art 83 Societățile în nume colectiv | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Funcționarea societăților comerciale - Societățile în nume colectiv -
Art. 83.
- Jurisprudență, Doctrină (2)

Când aportul la capitalul social aparține mai multor persoane, acestea sunt obligate solidar față de societate și trebuie să desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor decurgând din acest aport.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Considerații generale 
    Răspunderea solidară și nemărginită a asociaților pentru datoriile societății nu se extinde și asupra obligației unui asociat de a vărsa aportul subscris la capitalul social (I.N. Fințescu, Curs de drept comercial, p. 205). Fiecare asociat răspunde în mod individual pentru vărsarea aportului la capitalul social și numai în cazul în care mai multe persoane s-au obligat să verse același aport, ele vor răspunde în mod solidar. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. În societățile comerciale în nume colectiv, asociații nu pot să se intereseze ca asociați cu responsabilitate nemărginită în alte societăți având același obiect, și nici să facă operațiuni pe contul lor sau pe contul altor persoane, în același fel de comerț, fără consimțământul celorlalți asociați; această interdicțiune însă nu se aplică cesionarului unei cote din beneficiile asociațiunii, deoarece acest cesionar n-are, după art. 80 din codul comercial, nici un raport juridic cu societatea, așa că nimic nu-l împiedică de a lua parte la beneficii ca cesionar și în același timp de a se folosi de bonificațiunea ce societatea i-ar fi acordat printr-o convențiune, înainte de a deveni cesionar al unei cote din beneficii, pentru vreo obligațiune ce acesta ar fi luat în folosul societății. (Trib. Iași, 22 februarie 1897, "C. Jud." 1897, p. 94, în Codul Comercial adnotat cu jurisprudența română la zi, Stelian Ionescu, Laurențiu Preutescu, p. 122). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 73 Dispoziții comune
Art 74 Dispoziții comune
Art 75 Societățile în nume colectiv
Art 76 Societățile în nume colectiv
Art 77 Societățile în nume colectiv
Art 78 Societățile în nume colectiv
Art 79 Societățile în nume colectiv
Art 80 Societățile în nume colectiv
Art 81 Societățile în nume colectiv
Art 82 Societățile în nume colectiv
Art 83 Societățile în nume colectiv
Art 84 Societățile în nume colectiv
Art 85 Societățile în nume colectiv
Art 86 Societățile în nume colectiv
Art 87 Societățile în nume colectiv
Art 88 Societățile în comandită simplă
Art 89 Societățile în comandită simplă
Art 90 Societățile în comandită simplă
Art 91 Despre acțiuni
Art 92 Despre acțiuni
Art 93 Despre acțiuni
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...