Art 82 Societățile în nume colectiv | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Funcționarea societăților comerciale - Societățile în nume colectiv -
Art. 82.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Asociații nu pot lua parte, ca asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă operațiuni în contul lor sau al altora, în același fel de comerț sau într-unul asemănător, fără consimțământul celorlalți asociați. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Consimțământul se socotește dat dacă participarea sau operațiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalți asociați și aceștia nu au interzis continuarea lor.

(3) În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) și (2), societatea, în afară de dreptul de a exclude pe asociat, poate să decidă că acesta a lucrat în contul ei sau să ceară despăgubiri.

(4) Acest drept se stinge după trecerea a 3 luni din ziua când societatea a avut cunoștință, fără să fi luat vreo hotărâre. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    c) asociații cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administrație ori contravin dispozițiilor art. 80 și art. 82 din Legea nr. 31/1990, anume cei care fără consimțământul scris al celorlalți asociați întrebuințează capitalul, bunurile sau creditul societății în folosul lor sau în acela al unei alte persoane și cei care au luat din fondurile societății mai mult decât li s-a fixat pentru cheltuielile făcute sau pentru cele ce urmează să le facă în interesul societății; [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Aplicabilitatea interdicției prevăzute de art. 82 
    Cu titlu preliminar, remarcăm că noul Cod civil cuprinde ointerdicție similară în cazul societății civile (art. 1903), ceea ce face ca această prohibiție să fie aplicabilă oricărei forme de societate civilă și comercială, cu delimitările pe care le vom preciza în continuare. Cea mai importantă distincție între art. 1903 C. civ.. și art. 82 este că primul reglementează oprohibiție aconflictului de interese cu titlu general, fără ao lega de oanumită formă de materializare aconflictului, în timp ce art. 82 se limitează la conflictul de interese sub forma participării, ca asociat răspunzător nelimitat, la osocietate concurentă sau desfășurarea de operațiuni, direct sau indirect, care sunt concurente cu cele ale societății. Din aceste motive, art. 82 derogă de la art. 1903.Pe de altă parte, atunci când vorbește de operațiuni concurente cu societatea, art. 1903 le limitează la cele care aduc un prejudiciu societății, pe când art. 82 nu include această limitare. Și sub acest aspect particular, art. 82 derogă de la art. 1903. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Dispoziția art. 222 lit. c) din Legea nr. 31/1990 instituie ca situație premisă pentru excludere calitatea de asociat cu răspundere nelimitată a asociatului a cărui excludere se cere instanței. 
    În cazul în care societatea din care se solicită excluderea este o societate cu răspundere limitată, iar asociatul a cărui excludere se cere este un asociat cu răspundere limitată, ipoteza art. 222 lit. c) - care privește un asociat cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administrație ori contravine dispozițiilor art. 80 și 82 - nu este aplicabilă, aceasta fiind incidentă exclusiv societăților de persoane: în nume colectiv și în comandită simplă, ai căror asociați răspund nelimitat inclusiv cu bunurile proprii, nu și celor mixte, de capital și persoane, ai căror asociați au o răspundere limitată la capitalul subscris. (ÎCCJ, s. a II-a civ., dec. nr. 3590 din 29 octombrie 2013) [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    c) asociații cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administrație ori contravin dispozițiilor art. 80 și art. 82 din Legea nr. 31/1990, anume cei care fără consimțământul scris al celorlalți asociați întrebuințează capitalul, bunurile sau creditul societății în folosul lor sau în acela al unei alte persoane și cei care au luat din fondurile societății mai mult decât li s-a fixat pentru cheltuielile făcute sau pentru cele ce urmează să le facă în interesul societății; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 72 Dispoziții comune
Art 73 Dispoziții comune
Art 74 Dispoziții comune
Art 75 Societățile în nume colectiv
Art 76 Societățile în nume colectiv
Art 77 Societățile în nume colectiv
Art 78 Societățile în nume colectiv
Art 79 Societățile în nume colectiv
Art 80 Societățile în nume colectiv
Art 81 Societățile în nume colectiv
Art 82 Societățile în nume colectiv
Art 83 Societățile în nume colectiv
Art 84 Societățile în nume colectiv
Art 85 Societățile în nume colectiv
Art 86 Societățile în nume colectiv
Art 87 Societățile în nume colectiv
Art 88 Societățile în comandită simplă
Art 89 Societățile în comandită simplă
Art 90 Societățile în comandită simplă
Art 91 Despre acțiuni
Art 92 Despre acțiuni
Reviste:
Jurisprudența Curții de Apel Craiova în materia litigiilor cu profesioniștii
6. Excludere asociat. Delegarea dreptului de administrare unui terț. Trimiterea în judecată a asociatului administrator pentru săvârșirea unor infracțiuni care nu au legătură cu administrarea sau activitatea societății. Neînțelegerile grave între asociați
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...