Art 81 Societățile în nume colectiv | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Funcționarea societăților comerciale - Societățile în nume colectiv -
Art. 81.
- Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Nici un asociat nu poate lua din fondurile societății mai mult decât i s-a fixat pentru cheltuielile făcute sau pentru cele ce urmează să le facă în interesul societății. Reviste (2)

(2) Asociatul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de sumele luate și de daune.

(3) Se va putea stipula, prin actul constitutiv, că asociații pot lua din casa societății anumite sume pentru cheltuielile lor particulare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Sfera de aplicare a art. 81 din L.S. 
    Cu titlu preliminar, remarcăm că dispozițiile art. 81 au fost preluate aproape mot-à-mot de art. 1905 C. civ.., ceea ce le dă oaplicabilitate generală la orice formă de societate civilă sau comercială, cu excepția alin. (3) care, pentru motivele arătate mai jos, credem că nu este aplicabil societăților de capitaluri. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Potrivit art. 1504 cod. civ. și 111 cod. com., asociatul care va lua din casa societății sume de bani în folosul său particular rămâne debitor de dobânda acestor sume, din ziua luării lor, osebit de alte daune, dacă se cuvin. Prin urmare, Curtea de fond, constatând că recurentul a luat din casa societății care se afla în lichidare o sumă de bani în profitul său personal, bine l-a obligat la plata de dobânzi. (Cas. III, dec. Nr. 350 din 14 martie 1923, "Juris. Gen." 1923, p. 348, în Codul Comercial adnotat cu jurisprudența română la zi, Stelian Ionescu, Laurențiu Preutescu, p. 121). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 71 Dispoziții comune
Art 72 Dispoziții comune
Art 73 Dispoziții comune
Art 74 Dispoziții comune
Art 75 Societățile în nume colectiv
Art 76 Societățile în nume colectiv
Art 77 Societățile în nume colectiv
Art 78 Societățile în nume colectiv
Art 79 Societățile în nume colectiv
Art 80 Societățile în nume colectiv
Art 81 Societățile în nume colectiv
Art 82 Societățile în nume colectiv
Art 83 Societățile în nume colectiv
Art 84 Societățile în nume colectiv
Art 85 Societățile în nume colectiv
Art 86 Societățile în nume colectiv
Art 87 Societățile în nume colectiv
Art 88 Societățile în comandită simplă
Art 89 Societățile în comandită simplă
Art 90 Societățile în comandită simplă
Art 91 Despre acțiuni
Reviste:
Conceptualizări confuze din dreptul nostru societar, ușor de observat din perspectiva analizei sale economice/Des conceptualisations confuses de notre droit des sociétés, faciles à repérer de la perspective de son analyse économique/Confused conceptualizations in our corporate law, easy to remark from the perspective of its economic analysis
Conflictul de interese în dreptul societăților (art. 127 din Legea nr. 31/1990). Obligația asociatului de a se abține de la deliberări în cazul conflictului de interese
Principiile salvgardării societăților și superiorității interesului social
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...