Art 78 Societățile în nume colectiv | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Funcționarea societăților comerciale - Societățile în nume colectiv -
Art. 78.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Dacă un administrator ia inițiativa unei operațiuni ce depășește limitele operațiunilor obișnuite comerțului pe care îl exercită societatea, acesta trebuie să înștiințeze pe ceilalți administratori, înainte de a o încheia, sub sancțiunea suportării pierderilor ce ar rezulta din aceasta. Jurisprudență

(2) În caz de opoziție a vreunuia dintre ei, vor decide asociații care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social.

(3) Operațiunea încheiată în contra opoziției făcute este valabilă față de terții cărora nu li se va fi comunicat această opoziție.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Comparație între puterile administratorului unei societăți în nume colectiv și puterile administratorului unei societăți civile 
    Administratorul unei societăți în nume colectiv poate să încheie orice acte și operațiuni, atâta timp cât ele sunt permise pentru atingerea obiectului societății, inclusiv acte de dispoziție cu privire la bunurile societății sau de cumpărare de bunuri necesare societății în activitatea ei (I.N. Fințescu, Curs de drept comercial, p. 202; C.A. Stoeanovici, Curs de societăți comerciale, p. 68; D.D. Gerota, Curs de societăți comerciale, p. 88). Dimpotrivă, administratorul unei societăți civile nu poate face decât operațiunile curente. Actele de dispoziție cu privire la imobilele societății și actele de dispoziție cu privire la mobile, care nu apar ca fiind operațiuni curente prin raportare la scopul societății, pot fi încheiate de administratorul civil numai în baza unui mandat special (Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, 1996, p. 373-374). Credem că această ultimă soluție rămâne valabilă și în urma adoptării noului Cod civil, în ciuda formulării aparent mai largi a art. 1914 alin. (1) (care însă nu diferă în esență de formularea vechiului art. 1514 C. civ. din 1864). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Societatea în nume colectiv este o societate de persoane și nu de capitaluri fiind constituită în considerarea persoanelor care o alcătuiesc, ceea ce presupune o calitate specială a părților, aceea de rude, dispunând de un mandat tacit reciproc în ceea ce privește actele de administrare a firmei. 
    Actele de vânzare ale bunurilor din patrimoniul societății, efectuate doar de către unul din administratorii statutari, sunt lovite de nulitate absolută deoarece au caracterul unor acte de dispoziție, iar nu de administrare, consimțământul celuilalt asociat și administrator fiind necesar, iar mandatul tacit operează doar pentru operațiunile de administrare. (ÎCCJ, s .com., dec. nr. 1933 din 26 mai 2010) [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 68 Dispoziții comune
Art 69 Dispoziții comune
Art 70 Dispoziții comune
Art 71 Dispoziții comune
Art 72 Dispoziții comune
Art 73 Dispoziții comune
Art 74 Dispoziții comune
Art 75 Societățile în nume colectiv
Art 76 Societățile în nume colectiv
Art 77 Societățile în nume colectiv
Art 78 Societățile în nume colectiv
Art 79 Societățile în nume colectiv
Art 80 Societățile în nume colectiv
Art 81 Societățile în nume colectiv
Art 82 Societățile în nume colectiv
Art 83 Societățile în nume colectiv
Art 84 Societățile în nume colectiv
Art 85 Societățile în nume colectiv
Art 86 Societățile în nume colectiv
Art 87 Societățile în nume colectiv
Art 88 Societățile în comandită simplă
Reviste:
Pe marginea jurisprudenței recente: înstrăinarea activelor societății, o pură decizie de oportunitate?
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...