Art 75 Societățile în nume colectiv | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Funcționarea societăților comerciale - Societățile în nume colectiv -
Art. 75.
- Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (37), Reviste (9), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Dreptul de a reprezenta societatea aparține fiecărui administrator, afară de stipulație contrară în actul constitutiv.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Considerații generale 
    Odată cu intrarea în vigoare aNoului Cod civil la 1 octombrie 2011, regimul juridic al actului constitutiv al societății în nume colectiv (ca de altfel și în cazul celorlalte forme de societăți, cum vom arata în continuare) este supus reglementarilor din Noul Cod, în completarea celor din Legea societăților, pentru societățile ale căror acte constitutive au fost încheiate după data intrării sale în vigoare, în timp ce societățile ale căror acte constitutive au fost încheiate anterior acestei date rămân guvernate de prevederile Codului civil din 1864 [art. 3 și art. 5 alin. (1) din Legea nr. 71/2011]. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Instanța de apel aplicând corect prevederile art. 389 C. com. și art. 75 din Legea nr. 31/1990, reținând că în condițiile în care asociații nu au adoptat o hotărâre a adunării generale a asociaților prin care să desemneze directorul general al SC X srl potrivit art. 18 din statut, sunt incidente dispozițiile art. 389 C. com. și ale art. 75 din Legea nr. 31/1990. 
    Așadar, s-a concluzionat corect că dreptul de a reprezenta societatea aparține deopotrivă fiecăruia dintre cei trei asociați, din moment ce în statutul SC X srl nu s-a prevăzut dreptul de reprezentare pentru unul dintre ei și ca atare trimiterea la clauza contractuală potrivit căreia în relațiile cu terții societatea este reprezentată de directorul general, câtă vreme acesta nu este numit, nu poate echivala cu "stipulația contrară în actul constitutiv" la care se referă art. 75. (ÎCCJ, s. a II-a civ., dec. nr. 898 din 23 februarie 2012) [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 65 Dispoziții comune
Art 66 Dispoziții comune
Art 67 Dispoziții comune
Art 68 Dispoziții comune
Art 69 Dispoziții comune
Art 70 Dispoziții comune
Art 71 Dispoziții comune
Art 72 Dispoziții comune
Art 73 Dispoziții comune
Art 74 Dispoziții comune
Art 75 Societățile în nume colectiv
Art 76 Societățile în nume colectiv
Art 77 Societățile în nume colectiv
Art 78 Societățile în nume colectiv
Art 79 Societățile în nume colectiv
Art 80 Societățile în nume colectiv
Art 81 Societățile în nume colectiv
Art 82 Societățile în nume colectiv
Art 83 Societățile în nume colectiv
Art 84 Societățile în nume colectiv
Art 85 Societățile în nume colectiv
Reviste:
Societate. Retragere asociat. înțelesul sintagmei "motive temeinice"
Schimbarea prototipului societar: de la societatea pe acțiuni la societatea cu răspundere limitată
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Administratorul societății - persoană juridică
1. Accesul efectiv la justiție. Necesitatea analizării de către instanța de judecată
6. Excludere asociat. Delegarea dreptului de administrare unui terț. Trimiterea în judecată a asociatului administrator pentru săvârșirea unor infracțiuni care nu au legătură cu administrarea sau activitatea societății. Neînțelegerile grave între asociați
12. Societate pe acțiuni. Administrator. Dreptul la reprezentare. Chemarea în judecată a foștilor administratori sau directori. Dovada calității de reprezentant
Societate. Retragere asociat. înțelesul sintagmei "motive temeinice"
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Referințe în cărți:
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...