Art 68 Dispoziții comune | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Funcționarea societăților comerciale - Dispoziții comune -
Art. 68.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Aportul asociaților la capitalul social nu este purtător de dobânzi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Art. 68 din L.S. a fost introdus prin O.U.G. nr. 32/1997. El consacră în mod expres soluția potrivit căreia aportul asociaților nu este purtător de dobânzi. 
    Deși legea se referă la aport în general, totuși trebuie să avem în vedere aportul în numerar, deoarece numai obligațiile care au ca obiect o sumă de bani sunt purtătoare de dobânzi (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 2172/2003, în RDC nr. 10/2004, p. 229). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Elementele contractului de societate sunt: un lucru pus în comun, participarea la beneficiile și pierderile întreprinderii și, în afară de acestea, intenția de a se asocia. Prin urmare, acela care furnizează capitalurile necesare unui comerț cu unicul scop de a percepe dobânzi nu poate fi considerat ca asociat, chiar când a luat parte cu muncă și sfaturi la bunul mers al afacerilor, însă fără intenția de a se asocia la profit și pierderi. (A. Trani, 31 maggio 1913; Foro Puglie, 412; Rep. gen. ann. della giur. it., 1913, 468, în Codul comercial adnotat cu doctrină, jurisprudență, lucrări pregătitoare și desbateri parlamentare, lucrări de unificare, Vol. III, Societățile comerciale, E. Antonescu, Partea I, ed. a II-a refăcută și adăugită, Tipografiile Române Unite, București, 1928, p. 110). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 58 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 59 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 60 Unele dispoziții procedurale
Art 61 Unele dispoziții procedurale
Art 62 Unele dispoziții procedurale
Art 63 Unele dispoziții procedurale
Art 64 Unele dispoziții procedurale
Art 65 Dispoziții comune
Art 66 Dispoziții comune
Art 67 Dispoziții comune
Art 68 Dispoziții comune
Art 69 Dispoziții comune
Art 70 Dispoziții comune
Art 71 Dispoziții comune
Art 72 Dispoziții comune
Art 73 Dispoziții comune
Art 74 Dispoziții comune
Art 75 Societățile în nume colectiv
Art 76 Societățile în nume colectiv
Art 77 Societățile în nume colectiv
Art 78 Societățile în nume colectiv
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2018
Câte nuanțe de gri are creditul? Despre tehnici de creditare la limita legii și dincolo de ea*/Combien de nuances de la couleur grise a le crédit? Sur des techniques de crédit à la limite de la loi et au-delà de cette limite/How many grey nuances has the credit? About credit technics within the law limit and beyond this limit
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...