Art 66 Dispoziții comune | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Funcționarea societăților comerciale - Dispoziții comune -
Art. 66.
- Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(1) Pe durata societății, creditorii asociatului pot să-și exercite drepturile lor numai asupra părții din beneficiile cuvenite asociatului după bilanțul contabil, iar după dizolvarea societății, asupra părții ce i s-ar cuveni prin lichidare. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Creditorii prevăzuți la alin. (1) pot totuși popri, în timpul duratei societății, părțile ce s-ar cuveni asociaților prin lichidare sau pot sechestra și vinde acțiunile debitorului lor. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Așa cum am arătat, bunurile aduse ca aport de asociați ies din patrimoniul lor și intră în patrimoniul societății. Aceste bunuri devin proprietatea societății, afară de cazul când s-a convenit altfel prin actul constitutiv. 
    Asupra bunurilor aportate asociații nu mai au niciun drept (C.S.J., s. com., dec. nr. 11/1994, în Dreptul nr. 12/1994, p. 46). În schimbul lor, ei au dobândit, în funcție de forma societății, părți de interes, părți sociale sau acțiuni, care le conferă un drept de creanță împotriva societății. Acest drept de creanță are o natură specială și conferă asociaților dreptul de a participa la luarea deciziilor în adunarea generală, dreptul la beneficii și la împărțirea activului social în caz de dizolvare și lichidare a societății (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, 1948, p. 116-117). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă prevederile art. 756 alin. (3) [devenit art. 757 alin. (3) în urma republicării, n.n.]din Codul de procedură civilă, potrivit cărora: «(3) Vânzarea acțiunilor la societățile închise și a părților sociale se face în mod amiabil, potrivit art. 753, iar în lipsă, de către executor, prin licitație publică, dacă legea nu prevede un sistem special privind circulația acestora.» [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Sechestrul asupra acțiunilor este reglementat sumar în dreptul societar român, singura referire la aceasta instituție aflându-se în art. 66 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, potrivit căruia creditorii unui acționar „pot sechestra și vinde acțiunile debitorului lor”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 56 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 57 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 58 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 59 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 60 Unele dispoziții procedurale
Art 61 Unele dispoziții procedurale
Art 62 Unele dispoziții procedurale
Art 63 Unele dispoziții procedurale
Art 64 Unele dispoziții procedurale
Art 65 Dispoziții comune
Art 66 Dispoziții comune
Art 67 Dispoziții comune
Art 68 Dispoziții comune
Art 69 Dispoziții comune
Art 70 Dispoziții comune
Art 71 Dispoziții comune
Art 72 Dispoziții comune
Art 73 Dispoziții comune
Art 74 Dispoziții comune
Art 75 Societățile în nume colectiv
Art 76 Societățile în nume colectiv
Reviste:
Sechestrul asigurător. Dispoziții generale (partea I)
Privilegiul vânzătorului de bunuri mobile
Ipoteca asupra părților sociale - un contract (doar) numit sau (chiar) nenumit?
Drepturile creditorului asupra părților sociale aflate în patrimoniul debitorului – utopie sau realitate?
Sechestrul judiciar. Aportul la capitalul social făcut de unul dintre soți din bunurile comune. înstrainarea partilor sociale, bunuri comune
Sechestrul judiciar. Patrimoniul societatii este diferit de patrimoniul asociatilor. Deținerea de părți sociale nu conferă un drept de proprietate asupra unei universalități de bunuri sau a unei fracțiuni din universalitatea de bunuri care aparțin societății. Aportul la capitalul social făcut de unul dintre soți din bunurile comune. înstrainarea partilor sociale, bunuri comune
Sfera de aplicare a art. 1931 din Codul civil privitor la prelungirea tacită a contractului de societate
Divizare. Efectele sechestrului asigurător asupra părților sociale ale unui asociat din cadrul unei societăți cu răspundere limitată asupra legalității operațiunii de divizare parțială a societății/Spin-off. Effects of the distraint upon the shares of a shareholder within a limited liability over the lawfulness of the partial spin-off of the company
Autoritatea de lucru judecat. Calitatea de acționar a AAAS. Sechestru. Recurs
Schimbarea prototipului societar: de la societatea pe acțiuni la societatea cu răspundere limitată
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...