Art 57 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Constituirea societăților comerciale - Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății -
Art. 57.
- Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2), Doctrină (5), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

Nulitatea nu poate fi declarată în cazul în care cauza ei, invocată în cererea de anulare, a fost înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond la tribunal. Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Câteva considerații procedurale - Sebastian Bodu
Nulitatea se dispune prin hotărâre judecătorească , iar competența materială a soluționării cererii de anulare, respectiv de constatare a nulității societății aparține tribunalului. Din punct de vedere teritorial, competența aparține instanței de la locul unde societatea își are sediul principal la data introducerii acțiunii (art. 119 C. proc. civ.) și nu instanței de la locul unde societatea a fost înmatriculată. Motivul este acela că instanța de la sediul societății este aptă să examineze, în condiții optime, interesele societății, precum și cele ale creditorilor sociali care, cei mai mulți, se află în aria teritorială a acestei instanțe, în acest fel putându se cerceta cu mai multă ușurință, rapiditate și costuri mai mici raporturile juridice rezultate din activitatea ei . Așadar, dacă o societate își mută sediul social după înmatriculare, competența teritorială aparține instanței de la locul noului sediu întrucât urmărește sediul actual și nu locul înregistrării. Competența instanței de judecată este exclusivă, având în vedere natura de ordine publică a acțiunii, astfel că o clauză arbitrală statutară nu și ar putea produce efectele . Deși nu este enumerată expres printre situațiile excluse arbitrajului, natura nepatrimonială a litigiului , situarea lui în afara dreptului de dispoziție al părților și faptul că nu se soluționează un litigiu între asociații ce au inserat clauza arbitrală în actul constitutiv ci între terți (față de care clauza nu este oricum opozabilă) și societate sunt motive în plus ca o astfel de clauză să fie inoperantă, respectiv să atragă nulitatea hotărârii arbitrale. Interdicția este valabilă nu doar pentru compromis ci și pentru o tranzacție . Cererea are caracter contencios, în contradictoriu cu societatea reprezentată în instanță prin reprezentanții ei legali, aceasta având capacitate juridică de a sta în judecată până la ultimul act de lichidare , însă capacitatea juridică a societății este restrânsă la actele necesare lichidării; de aceea în doctrină s a definit și o a treia formă de capacitate juridică, pe lângă cea de folosință și de exercițiu, respectiv capacitatea reziduală .
Titularii acțiunii pot fi terți desăvârșiți (penitus extranei), inclusiv creditori sociali, dar și asociați. Societatea însăși nu poate exercita acțiunea în anulare, neavând calitate procesuală activă . În afară de calitate, petentul trebuie să dovedească interesul procesual. De exemplu angajații societății, neavând un folos practic, nu pot justifica un interes ci din contră, deoarece nulitatea atrage lichidarea societății, cu consecința încetării de drept a raportului de muncă . Cât privește debitorii sociali, ar fi imoral ca aceștia să încerce în acest fel să se sustragă de la executarea obligațiilor față de societate, mai ales că acest lucru nu este posibil . Creditorii personali ai asociatului, deși suportă actul translativ cu privire la bunurile aportate ce devin proprietatea societății și compun gajul general al creditorilor acesteia, conform art. 2324 C. civ., au același interes ca și asociații, respectiv partea rămasă în urma lichidării societății.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Privitor la soluția dată asupra opoziției, legiuitorul aînțeles să acorde posibilitatea aplicării dispozițiilor art. 57 din Legea nr. 31/1990, republicată, relative la lipsa interesului acțiunii, în condițiile în care înainte de ase pune concluzii în fond, efectele păgubitoare ale modificării actului constitutiv sunt înlăturate. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În ceea ce ne privește, considerăm că acțiunea în regularizare nu va putea fi suspendată până la soluționarea acțiunii în nulitate, pentru că și în cadrul acțiunii în nulitate există posibilitatea îndepărtării cauzelor de nulitate până la momentul la care se pun concluzii pe fondul cauzei, conform art. 571. În schimb, dacă s-a pronunțat ohotărâre privitoare la nulitatea societății, acțiunea în regularizare va rămâne fără obiect, deoarece data limită pentru îndreptarea neregularităților respective este depășită. 
    1 În sensul că acțiunea în regularizare primează în raport cu acțiunea în nulitatea societății comerciale, a se vedea St.D. Cărpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea, Legea societăților comerciale… op. cit., p. 196.
[ Mai mult... ]
 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    3.3.Declararea nulității societății. Din coroborarea art. 227 alin. (1) lit. c) cu art. 56 și 57 din Legea nr. 31/1990, societatea comercială se dizolvă și prin declararea nulității societății, în următoarele cazuri: [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Constatarea după înregistrarea societății în registrul comerțului a uneia dintre neregularitățile enumerate de art. 56 din L.S. dă dreptul oricărei persoane interesate să ceară tribunalului declararea nulității societății. 
    Având în vedere caracterul interesului ocrotit, considerăm că este persoană interesată și Parchetul, în cazul când obiectul de activitate al societății este ilicit ori contrar ordinii publice [art. 56 lit. c) din L.S.]. Nu ni se pare că este în folosul respectării legii să fie lăsată să funcționeze o societate cu un obiect de activitate ilicit numai pentru că art. 92 C. proc. civ.. nu recunoaște expres o atare atribuție, de a cere declararea nulității societății (în sens contrar, a se vedea C.S.J., s. com., dec. nr. 935/1996, în RDC nr. 4/1998, p. 111). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Privitor la soluția dată asupra opoziției, legiuitorul aînțeles să acorde posibilitatea aplicării dispozițiilor art. 57 din Legea nr. 31/1990, republicată, relative la lipsa interesului acțiunii, în condițiile în care înainte de ase pune concluzii în fond, efectele păgubitoare ale modificării actului constitutiv sunt înlăturate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 47 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 48 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 49 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 50 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 51 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 52 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 53 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 54 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 55 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 56 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 57 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 58 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 59 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 60 Unele dispoziții procedurale
Art 61 Unele dispoziții procedurale
Art 62 Unele dispoziții procedurale
Art 63 Unele dispoziții procedurale
Art 64 Unele dispoziții procedurale
Art 65 Dispoziții comune
Art 66 Dispoziții comune
Art 67 Dispoziții comune
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
Distincția dintre acțiunea pauliană și acțiunea în nulitate pentru cauză ilicită/La distinction entre l’action paulienne et l’action en nullité pour cause illicite/Distinction between the paulian action and the action for nullity for illicit cause
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...