Art 51 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Constituirea societăților comerciale - Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății -
Art. 51.
- Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Terții pot invoca însă actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicității le lipsește de efecte.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Publicitate și opozabilitate - Sebastian Bodu
După publicare constituirea societății devine un fapt opozabil tuturor terților (art. 5 alin. (1) din Legea registrului comerțului) . Operațiunile efectuate de societate, ca subiect de drept, nu pot fi însă opuse terților mai devreme de cea de a 16 a zi de la data publicării încheierii de înregistrare în Monitorul Oficial , cu excepția cazului când se face dovada că terții aveau cunoștință de existența acestor operațiuni (art. 5 alin. (2) din Legea registrului comerțului coroborat cu art. 50 alin. (2) din Legea societăților). Aceasta înseamnă că, dacă terții știau de existența societății anterior publicării sau trecerii perioadei de 16 zile, opozabilitatea survine de la data înmatriculării sau de la data publicării, după caz. Fiind pentru terți un fapt juridic, dovada informării acestora se poate face prin orice mijloc de probă (de exemplu, faptul că au primit un exemplar după actul constitutiv și/sau un extras emis de Registrul Comerțului). Această prevedere urmează oarecum tradiția din dreptul autohton că un act juridic produce efecte pentru terți de la publicare . Lipsa publicității – care nu poate fi, practic, decât rezultatul lipsei înmatriculării – nu poate în niciun caz să fie invocată de asociați între ei întrucât dispozițiile în speță au fost edictate în vederea opozabilității față de terți. Asociații nu pot transforma viciul într o formă de apărare . Ei au însă la îndemână posibilitatea de a se dezice de societate, conform art. 47 alin. (2) din Legea societăților.
Existența societății este importantă, de exemplu, pentru creditorii personali ai asociatului, care pot introduce acțiuni revocatorii cu privire la aporturi, dacă sunt întrunite condițiile de la art. 1562 și urm. C. civ.: existența prejudiciului și frauda drepturilor sale, adică crearea sau mărirea stării de insolvabilitate a debitorului aportator.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Publicitatea reglementată de lege privind anumite acte și fapte juridice este menită să protejeze pe terți. Îndeplinindu-se cerințele legale de publicitate, legiuitorul prezumă că terții au luat cunoștință de aceste acte și fapte și, deci, le sunt opozabile. 
    Întrucât cerințele de publicitate sunt instituite în favoarea lor, terții, dacă sunt în cunoștință și, totodată, interesați, pot să invoce actele și faptele respective, chiar dacă nu s-a îndeplinit publicitatea în privința lor. În mod excepțional, acest lucru nu este posibil dacă, potrivit legii, omisiunea publicității lipsește actul de efecte juridice. Într-un atare caz, neîndeplinirea formalității de publicitate are drept consecință chiar ineficacitatea actului, care, evident, nu va produce efecte juridice. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Actul scris constitutiv al societății în nume colectiv nu se poate opune celor de al treilea dacă nu s-a publicat conform legii. 
    Prin urmare, dacă în actul scris se stipulează că numai unul din asociați este autorizat să iscălească în numele societății și să oblige firma socială, această clauză, nepublicată, nu este opozabilă terților care au contractat cu un asociat neautorizat să semneze. (Cas. II, dec. Nr. 205 din 22 sept. 1899, "Bul." 1899, p. 1057, în Codul Comercial adnotat cu jurisprudența română la zi, Stelian Ionescu, Laurențiu Preutescu, p. 112). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 41 Înmatricularea societății
Art 42 Înmatricularea societății
Art 43 Înmatricularea societății
Art 44 Înmatricularea societății
Art 45 Înmatricularea societății
Art 46 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 47 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 48 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 49 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 50 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 51 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 52 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 53 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 54 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 55 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 56 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 57 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 58 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 59 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 60 Unele dispoziții procedurale
Art 61 Unele dispoziții procedurale
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...