Art 48 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Constituirea societăților comerciale - Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății -
Art. 48.
- Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2), Doctrină (7), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) În cazul unor neregularități constatate după înmatriculare, societatea este obligată să ia măsuri pentru înlăturarea lor, în cel mult 8 zile de la data constatării acelor neregularități. Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

(2) Dacă societatea nu se conformează, orice persoană interesată poate cere tribunalului să oblige organele societății, sub sancțiunea plății de daune cominatorii, să le regularizeze. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1), Modele (1)

(3) Dreptul la acțiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data înmatriculării societății. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1), Modele (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Neregularitățile și cererea de regularizare - Sebastian Bodu
Neregularitățile reprezintă acele vicii care afectează constituirea sau funcționarea unei societăți comerciale și care, dacă ar fi fost observate la verificarea făcută cu ocazia examinării cererii de înmatriculare (dar nu au fost), ar fi constituit motiv de respingere a acesteia . În considerarea gradului redus de gravitate a acestor vicii, legiuitorul a stabilit că societatea poate funcționa chiar și după descoperirea lor, dacă însă nu sunt înlăturate de societate în termen de 8 zile de la constatare, orice persoană interesată poate cere instanței obligarea organelor societății la îndreptarea lor (art. 48 alin. (1) din Legea societăților). Îndreptarea poartă numele de „regularizare” a societății și nu are efectul sancționator al nulității, adică nu conduce niciodată la încetarea efectelor societății .
Regularizarea cerută de societate îmbracă forma unei cereri și este adresată Oficiului registrului comerțului unde este înmatriculată societatea și care a dispus, de fapt, înmatricularea. Competența teritorială de a soluționa acțiunea terților în regularizare aparține instanței pe raza căreia societatea își are sediul, iar competența materială aparține tribunalului. Acțiunea în regularizare este prescriptibilă în termen de un an; termenul începe să curgă nu de la data publicării rezoluției de înmatriculare, ca dată prezumtivă de la care terții pot lua cunoștință de existența neregularităților , ci de la înmatricularea societății (care se realizează în termen de 24 de ore de la pronunțarea rezoluției). Dacă sunt mai multe cereri succesive de regularizare, procedura este aceeași . Împotriva rezoluției directorului Oficiului de admitere sau respingere a cererii societății de regularizare nu s ar putea face recurs întrucât petentul nu și ar putea justifica calitatea procesuală și/sau interesul.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Când neregularitățile au fost constatate după înregistrarea societății, aceasta este obligată ca, într-un termen de 8 zile de la aceste constatări, să ia măsuri pentru înlăturarea lor, în caz contrar orice persoană interesată poate cere tribunalului să oblige organele societății, sub sancțiunea unor daune-interese, potrivit dreptului comun, la regularizarea cuvenită (art. 48 din Lege). Dreptul la acțiunea în regularizare se prescrie prin trecerea unui an de la data înmatriculării societății. Împlinirea termenului de prescripție nu lasă totuși entitatea juridică să funcționeze, când actul constitutiv încalcă normele imperative ale legii, sancțiunea fiind mult mai energică – nulitatea societății declarată în condițiile art. 56 din Lege. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În ceea ce privește efectele admiterii recursului, art. 60 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 prevede că sunt aplicabile în privința recursului dispozițiile art. 48-49 și art. 56-59 din același act normativ. Această trimitere legală explicitează consecințele admiterii recursului și casării ori modificării încheierii judecătorului delegat, anume faptul că societatea se va afla într-un caz de neregularitate constatată ulterior înmatriculării. Așadar, persoanele interesate au la îndemână următoarele căi procedurale: [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    De asemenea, sunt aplicabile dispozițiile art. 48-49 din Legea nr. 31/1990 cu privire la regularizarea societății și răspunderea nelimitată și solidară pentru prejudiciul cauzat, prin neregularitățile societății, afondatorilor, reprezentanților societății, precum și primilor membri ai organelor de conducere, de administrare și de control ale societății, respectiv cele prevăzute de art. 56-59 din actul normativ menționat, cu privire la nulitatea societăților comerciale. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În cazul admiterii recursului, decizia instanței de recurs va fi menționată în registrul comerțului, fiind aplicabile, după caz, fie dispozițiile art. 48-49 din Legea nr. 31/1990 referitoare la înlăturarea neregularităților constatate după înmatricularea societății, fie cele ale art. 56-59 referitoare la nulitatea unei societăți. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Acțiunea în regularizare 
    Neregularitățile privind constituirea societății pot fi constatate după înregistrarea societății în registrul comerțului. Și în acest caz, legea permite regularizarea societății. Fiind vorba de o societate înregistrată, regularizarea se poate obține numai pe cale judecătorească, prin acțiunea în regularizare. 
    Dacă, după înregistrarea societății în registrul comerțului, se constată anumite neregularități privind constituirea societății, legea obligă societatea să ia măsurile necesare pentru înlăturarea lor, în termen de 8 zile de la data constatării neregularităților. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 38 Înmatricularea societății
Art 39 Înmatricularea societății
Art 40 Înmatricularea societății
Art 41 Înmatricularea societății
Art 42 Înmatricularea societății
Art 43 Înmatricularea societății
Art 44 Înmatricularea societății
Art 45 Înmatricularea societății
Art 46 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 47 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 48 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 49 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 50 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 51 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 52 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 53 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 54 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 55 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 56 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 57 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 58 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Reviste:
Daunele cominatorii în noul Cod de procedură civilă și legea sa de punere în aplicare (I)
Principiile salvgardării societăților și superiorității interesului social
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților adnotată
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Modele:
Acțiune în regularizarea societății
;
se încarcă...