Art 42 Înmatricularea societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Constituirea societăților comerciale - Înmatricularea societății -
Art. 42.
- Referințe în jurisprudență (7), Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (2)

Filialele sunt societăți comerciale cu personalitate juridică și se înființează în una dintre formele de societate enumerate la art. 2 și în condițiile prevăzute pentru acea formă. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Filiala și raporturile cu societatea-mamă - Sebastian Bodu
Filiala este o societate comercială aflată într o relație de subordonare decizională (tutelă ), directă sau indirectă, față de o altă societate comercială care astfel o controlează, în general ca urmare a unei dețineri de titluri de participare cu drept de vot. Filiala poate îmbrăca orice formă societară, indiferent de forma juridică a societății mamă. Fiind o societate comercială, ca subiect de drept distinct de societatea mamă, Legea societăților nu conține reglementări specifice cu privire la filiale .
O societate comercială poate constitui o filială, ceea ce presupune existența societății mamă anterior constituirii filialei, sau poate transforma o altă societate comercială în filială ; transformarea unei societăți în filială se face prin preluarea pachetului de control, pe calea cesiunii și/sau majorării capitalului social. Prevederi aplicabile filialelor se regăsesc în dreptul internațional privat, în legile speciale cu caracter financiar contabil, privind concurența sau privind piața de capital. Conform art. 2580 alin. (3) C. civ., statutul organic al filialei este supus legii statului pe al cărui teritoriu și a stabilit propriul sediu, independent de legea persoanei juridice care a înființat o, deci filialele constituite în România de o persoană juridică străină sunt supuse legii române. Codul civil consacră, ca și fosta lege nr. 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept internațional privat, principiul că personalitatea juridică implică o naționalitate proprie, extinzându i fără rezerve regimul de drept internațional privat ce se aplică unei societăți comerciale .
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Filialele sunt societăți cu personalitate juridică și se înființează în una dintre formele de societate enumerate la art. 2 și în condițiile prevăzute pentru acea formă. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit. Art. 43 din L.S. arată că sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăților și se înmatriculează, înainte de începerea activității lor, în registrul comerțului din județul în care vor funcționa, iar dacă sucursala se înființează într-o localitate din același județ sau în aceeași localitate cu societatea fondatoare, ea se va înmatricula în același registru al comerțului, însă distinct, ca înmatriculare independentă. Regimul juridic al sucursalei se aplică oricărui alt sediu secundar, indiferent de denumirea lui, căruia societatea care îl înființează îi atribuie statut de sucursală. Celelalte sedii secundare – agenții, reprezentanțe sau alte asemenea sedii – se menționează numai în cadrul înmatriculării societății în registrul comerțului sediului principal. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Jurisprudență (1990-2018) - Art. 42 din Legea nr. 31/1990 [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 32 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 33 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 34 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 35 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 36 Înmatricularea societății
Art 37 Înmatricularea societății
Art 38 Înmatricularea societății
Art 39 Înmatricularea societății
Art 40 Înmatricularea societății
Art 41 Înmatricularea societății
Art 42 Înmatricularea societății
Art 43 Înmatricularea societății
Art 44 Înmatricularea societății
Art 45 Înmatricularea societății
Art 46 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 47 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 48 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 49 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 50 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 51 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 52 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Reviste:
Câteva considerații de ordin practic și juridic privind munca prestată în străinătate prin intermediul medierii agențiilor de ocupare
Protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate (I)
Protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate (II)
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Referințe în cărți:
Procedurile de prevenire a insolvenței
Tratat de drept comercial român
;
se încarcă...