Art 41 Înmatricularea societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Constituirea societăților comerciale - Înmatricularea societății -
Art. 41.
- Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Societatea comercială este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerțului. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Înmatricularea se efectuează în termen de 24 de ore de la data pronunțării încheierii judecătorului delegat prin care se autorizează înmatricularea societății comerciale. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Efectul instituțional al înmatriculării în registrul comerțului, respectiv dobândirea personalității juridice, este secondat de efecte juridice derivate, precum: 
    (i) dobândirea atributelor de identitate proprii unei persoane cu vocație de aparticipa la circuitul juridic, așadar cu capacitate juridică; astfel, societatea va avea odenumire, un sediu, onaționalitate, un cod unic de înregistrare, atribute ce vor fi prezentate ori de câte ori societatea se manifestă în viața comercială; potrivit art. 74 din L.S., în orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuințate în comerț, emanând de la osocietate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul și codul unic de înregistrare; sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu; pentru societatea cu răspundere limitată va trebui menționat și capitalul social, iar pentru societatea pe acțiuni și în comandită pe acțiuni se va menționa și capitalul social, din care cel efectiv vărsat, potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate; potrivit art. 93 alin. (2) lit. b) din L.S., acțiunile emise sub formă materializată urmează acuprinde data actului constitutiv, numărul din registrul comerțului sub care este înmatriculată societatea, codul unic de înregistrare și numărul Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea; tot în materia atributelor de identitate, sediul societății atrage naționalitatea acesteia, căci potrivit art. 1 alin. (2) din L.S., societățile cu sediul în România sunt persoane juridice române; [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Pentru a fi parte în procesul civil se impune a fi îndeplinite cumulativ mai multe condiții, printre care și cea a calității și a capacității procesuale. 
    Capacitatea procesuală constă în aptitudinea unei persoane de a avea drepturi și obligații pe plan procesual (capacitate procesuală de folosință), de a-și valorifica singură drepturile procesuale și de a-și îndeplini obligațiile procedurale (capacitate procesuală de exercițiu). [ Mai mult... ] 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În cazul persoanelor juridice-societăți comerciale, potrivit art. 41 alin. (1) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, societatea comercială este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerțului. Din acel moment osocietate comercială va dobândi și capacitate juridică de folosință. De la data semnării contractului de societate/actului constitutiv osocietate comercială română are ocapacitate de folosință restrânsă, în ceea ce privește drepturile constituite în favoarea ei și obligațiile care trebuie îndeplinite în cadrul procedurilor preliminare constituirii societății, deoarece cerințele imperative ale legii impun îndeplinirea unor formalități pentru ca persoana juridică să ia ființă în mod valabil.2 
    2 St.D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All, București, 1996, p. 189.
[ Mai mult... ]
 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Pe de altă parte, art. 41 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 dispune „înmatricularea se efectuează în termen de 24 de ore de la data pronunțării încheierii judecătorului delegat”, iar art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 are un conținut similar, însă mai larg, cuprinzând și ipoteza înregistrării de mențiuni, anume: „înregistrarea în registrul comerțului se operează (…) în cazul înmatriculării unei societăți comerciale, în termen de 24 de ore de la data încheierii judecătorului delegat”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 31 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 32 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 33 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 34 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 35 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 36 Înmatricularea societății
Art 37 Înmatricularea societății
Art 38 Înmatricularea societății
Art 39 Înmatricularea societății
Art 40 Înmatricularea societății
Art 41 Înmatricularea societății
Art 42 Înmatricularea societății
Art 43 Înmatricularea societății
Art 44 Înmatricularea societății
Art 45 Înmatricularea societății
Art 46 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 47 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 48 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 49 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 50 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 51 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Reviste:
Efectele radierii societății comerciale asupra personalității sale juridice
Ce pot face în situația în care am identificat deficiențe în cadrul documentelor contabile ale societății?
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...