Art 40 Înmatricularea societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Constituirea societăților comerciale - Înmatricularea societății -
Art. 40.
- Referințe în jurisprudență (6), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) În cazul în care cerințele legale sunt îndeplinite, judecătorul delegat, prin încheiere, pronunțată în termen de 5 zile de la îndeplinirea acestor cerințe, va autoriza constituirea societății și va dispune înmatricularea ei în registrul comerțului, în condițiile prevăzute de legea privind acest registru. Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

(2) Încheierea de înmatriculare va reda, după caz, mențiunile actului constitutiv prevăzute la art. 7 și 8.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Înmatricularea societății în Registrul Comerțului - Sebastian Bodu
Oficiul registrului comerțului dispune prin rezoluție a directorului înmatricularea societății în termen de 5 zile de la îndeplinirea cerințelor legale și înscrierea acesteia în registru, la rubrica destinată societăților. În urma înmatriculării, societății i se eliberează un certificat de înregistrare care conține:
(i) denumirea,
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    1 Într-o anumită perioadă (de la modificarea Legii nr. 31/1990 prin O.U.G. nr. 32/1997 și până la modificările aduse prin Legea nr. 161/2003), competența de soluționare a cererilor de înregistrare de mențiuni era împărțită între directorul oficiului registrului comerțului și judecătorul delegat. Astfel, erau de competența exclusivă a judecătorului delegat mutarea sediului societății în altă localitate, schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea capitalului social, fuziunea și divizarea, reducerea sau prelungirea duratei societății, dizolvarea și lichidarea societății, restul cererilor de înregistrare de mențiuni erau de competența directorului registrului comerțului. În urma modificării Legii nr. 31/1990 prin Legea nr. 161/2003, competența directorului oficiului registrului comerțului în soluționarea cererilor de înregistrare de mențiuni a fost înlăturată.
[ Mai mult... ]
 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Judecătorul delegat la registrul comerțului (directorul registrului comerțului, pe perioada aplicabilității O.U.G. nr. 116/2009) exercită controlul legalității actelor și faptelor care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comerțului și, deci, și legalității cererii de înmatriculare. „Cerințele legale” la care se referă art. 40 din L.S. sunt atât condițiile de fond ale încheierii actului constitutiv, cât și cele de formă (forma scrisă sau, după caz, autentică aacestuia). Conform art. 47 din L.S., atunci când actul constitutiv nu cuprinde mențiunile prevăzute de lege ori cuprinde clauze prin care se încalcă odispoziție imperativă alegii sau când nu s-a îndeplinit ocerință legală pentru constituirea societății, judecătorul delegat, din oficiu sau la cererea oricărui asociat ori aaltor persoane interesate, va respinge, prin încheiere, motivat, cererea de înmatriculare, în afară de cazul în care asociații înlătură asemenea neregularități, judecătorul delegat urmând alua act prin încheiere de regularizările efectuate. Termenul de 5 zile prevăzut pentru pronunțarea încheierii curge de la îndeplinirea cerințelor legale de către fondatori, respectiv administratori, și are în vedere aceeași ipoteză cu cea aart. 47 din L.S., anume punerea în discuția părților anecesității efectuării unor regularizări. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Obiectul de activitate al societăților comerciale nu trebuie formulat generic, ci trebuie stabilit concret, prin arătarea activităților ce urmează a fi desfășurate de către societate, cu respectarea Nomenclatorului de clasificare a activităților din economia națională - CAEN, iar prin înregistrare în Registrul Comerțului conform art. 40 din Legea nr. 31/1990, societatea poate desfășura oricare din activitățile pentru care a fost constituită. (ÎCCJ, s. cont. adm. și fiscal, dec. nr. 945 din 26 februarie 2014) [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    1 Într-o anumită perioadă (de la modificarea Legii nr. 31/1990 prin O.U.G. nr. 32/1997 și până la modificările aduse prin Legea nr. 161/2003), competența de soluționare a cererilor de înregistrare de mențiuni era împărțită între directorul oficiului registrului comerțului și judecătorul delegat. Astfel, erau de competența exclusivă a judecătorului delegat mutarea sediului societății în altă localitate, schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea capitalului social, fuziunea și divizarea, reducerea sau prelungirea duratei societății, dizolvarea și lichidarea societății, restul cererilor de înregistrare de mențiuni erau de competența directorului registrului comerțului. În urma modificării Legii nr. 31/1990 prin Legea nr. 161/2003, competența directorului oficiului registrului comerțului în soluționarea cererilor de înregistrare de mențiuni a fost înlăturată.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 30 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 31 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 32 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 33 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 34 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 35 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 36 Înmatricularea societății
Art 37 Înmatricularea societății
Art 38 Înmatricularea societății
Art 39 Înmatricularea societății
Art 40 Înmatricularea societății
Art 41 Înmatricularea societății
Art 42 Înmatricularea societății
Art 43 Înmatricularea societății
Art 44 Înmatricularea societății
Art 45 Înmatricularea societății
Art 46 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 47 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 48 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 49 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 50 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...