Art 36 Înmatricularea societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Constituirea societăților comerciale - Înmatricularea societății -
Art. 36.
- Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) În termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societății ori un împuternicit al acestora vor cere înmatricularea societății în registrul comerțului în a cărui rază teritorială își va avea sediul societatea. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (2)

(2) Cererea va fi însoțită de: Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

a) actul constitutiv al societății;

b) dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv; Doctrină (1)

c) dovada sediului declarat și a disponibilității firmei; Referințe în jurisprudență (2)

d) actele privind proprietatea asupra aporturilor în natură, iar în cazul în care printre ele figurează și imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

e) actele constatatoare ale operațiunilor încheiate în contul societății și aprobate de asociați; Reviste (2)

f) declarația pe propria răspundere a fondatorilor, a administratorilor și a cenzorilor că îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege. Modificări (2)

(3) Toate avizele sau actele de autorizare, eliberate de către autoritățile publice în funcție de obiectul de activitate al unei societăți, vor fi solicitate de către oficiul registrului comerțului, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, iar autoritățile competente vor trebui să emită avizele sau actele de autorizare în termen de 15 zile. Nu este necesar a se depune avizele sau autorizările tehnice și nici cele a căror eliberare este legal condiționată de înmatricularea societății.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Conținutul primei litere din art. 17 fiind abrogat prin O.U.G. nr. 44/2008 care reglementează modul de efectuare aactivităților comerciale de către persoanele fizic, pentru consecvență în reglementare, s-ar fi impus și abrogarea literei b), art. 36 din Legea nr. 31/1990 instituind un termen similar pentru înmatricularea societăților comerciale. Chiar în condițiile menținerii dispoziției din Legea nr. 26/1990, textul de la litera b) este inaplicabil; aplicabilitatea sa este înlăturată de textul special din art. 36 din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Înmatricularea societății se solicită, direct de fondatori sau de primii administratori ori de împuterniciți ai acestora, în termen de maxim 15 zile de la data încheierii actului constitutiv. Petentul în cererea de înmatriculare este fondatorul sau, după caz, administratorul desemnat al societății în curs de înmatriculare. Aceștia vor figura, însă, nu în nume propriu în cadrul procedurii de înmatriculare, ci în calitate de reprezentanți sui generis ai unei persoane juridice în formare. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor constituite ca aport poate opera chiar și atunci când acestea sunt grevate de sarcini, din interpretarea art. 36 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. (ÎCCJ, s. a II-a civ., dec. nr. 1801 din 29 martie 2012) 
   2. Curtea constată că la cererea nr. (...)/04.10.2013 au fost atașate toate înscrisurile cerute de art. 36 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, situație de fapt corect reținută de prima instanță. Față de limpezimea prevederilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 M, prezentarea tuturor actelor enumerate de lege este o condiție de legalitate a cererii, în lipsa unuia sau altuia dintre ele judecătorul-delegat fiind în drept să refuze autorizarea înmatriculării societății, după ce va fi dat în prealabil un termen în vederea complinirii ori remedierii eventualelor lipsuri și deficiențe constatate. Ca atare se poate observa că toate cerințele legale de formă pentru a se dispune autorizarea, constituirea și înmatricularea în registrul comerțului a societății X. erau îndeplinte, astfel că contrar afirmațiilor apelantei, rezoluția nr. (...)din 11.10.2013 este temeinică și legală. [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Conținutul primei litere din art. 17 fiind abrogat prin O.U.G. nr. 44/2008 care reglementează modul de efectuare aactivităților comerciale de către persoanele fizic, pentru consecvență în reglementare, s-ar fi impus și abrogarea literei b), art. 36 din Legea nr. 31/1990 instituind un termen similar pentru înmatricularea societăților comerciale. Chiar în condițiile menținerii dispoziției din Legea nr. 26/1990, textul de la litera b) este inaplicabil; aplicabilitatea sa este înlăturată de textul special din art. 36 din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Astfel, există norme care prevăd expres ce acte trebuie să însoțească cererea de înmatriculare, respectiv cererea de înregistrare de mențiuni. În conformitate cu art. 36 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, cererea de înmatriculare trebuie însoțită de: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 26 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 27 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 28 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 29 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 30 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 31 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 32 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 33 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 34 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 35 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 36 Înmatricularea societății
Art 37 Înmatricularea societății
Art 38 Înmatricularea societății
Art 39 Înmatricularea societății
Art 40 Înmatricularea societății
Art 41 Înmatricularea societății
Art 42 Înmatricularea societății
Art 43 Înmatricularea societății
Art 44 Înmatricularea societății
Art 45 Înmatricularea societății
Art 46 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Reviste:
Contract de societate, statut, act constitutiv: ce avem în vedere la înființarea unei societăți?
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2018
Capacitatea juridică a societății comerciale
Capacitatea juridică a societății comerciale
Doctrină:
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Referințe în cărți:
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
Tratat de drept comercial român
;
se încarcă...