Art 30 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Constituirea societăților comerciale - Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică -
Art. 30.
- Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Fondatorii iau asupra lor consecințele actelor și ale cheltuielilor necesare constituirii societății, iar dacă, din orice cauză, aceasta nu se va constitui, ei nu se pot îndrepta împotriva acceptanților.

(2) Fondatorii sunt obligați să predea administratorilor documentele și corespondența referitoare la constituirea societății. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Riscurile neconstituirii societății - Sebastian Bodu
Deoarece inițiativa constituirii societății aparține fondatorilor, aceștia își asumă riscul – inclusiv financiar – al neconstituirii. Una din consecințele unei astfel de situații este aceea că cheltuielile pe care fondatorii le au făcut în vederea constituirii societății nu vor putea fi recuperate de la acceptanți, pe seama aporturilor acestora, care trebuie deci restituite cu doar direct, ci și integral. Cheltuielile pe care fondatorii le suportă sunt cele cu expertiza aporturilor, cu onorariile avocațiale, cu cele ale consultanților și ale intermediarului sau intermediarilor care au realizat plasamentul acțiunilor, cu publicitatea, cu taxele de autorizare.
Riscul incumbă fondatorilor și nu poate fi transferat către acceptanți în nicio situație, indiferent de motivul pentru care societatea nu se constituie, deci inclusiv atunci când adunarea constitutivă (formată din fondatori și acceptați) votează împotriva constituirii. Dacă societatea se constituie, va funcționa regula generală potrivit căreia cheltuielile respective vor fi preluate de societate, ca persoană juridică, în condițiile art. 53 din Legea societăților.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Raporturile juridice între fondatori și societate până la constituire 
    Fondatorii încheie acte în nume personal, dar în contul societății care se va constitui (C.A. Stoeanovici, Curs de societăți comerciale, p. 100). După constituirea societății, fondatorii au recurs împotriva acesteia, pentru restituirea sumelor cheltuite în interesul ei (I.N. Fințescu, Curs de drept comercial, vol. I, p. 231), sub condiția – am adăuga noi – a aprobării acestor cheltuieli de către adunarea constitutivă. Dacă societatea nu se constituie, obligațiile contractate de fondatori rămân valabile (I.N. Fințescu, Curs de drept comercial, vol. I, p. 232), fondatorii fiind ținuți de îndeplinirea lor. Dacă fondatorii au efectuat cheltuieli care nu sunt necesare pentru constituirea societății, dar sunt utile acesteia pentru activitatea ei viitoare, fondatorii nu pot pretinde returnarea sumelor cheltuite de la societate decât dacă adunarea constitutivă a aprobat cheltuielile respective (I.N. Fințescu, Curs de drept comercial, vol. I, p. 231-232). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Sunt valabile convențiunile stipulate cu fondatorii unei societăți anonime. (C. A. Torino, 10 Dec. 1887, Annali 184; Cass. Roma, 17 Sept. 1889, Legge II, 759). Fondatorii însuși au acțiune contra terților pentru neîndeplinirea învoelilor (pactelor) stipulate. (Cass. Torino, 24 Oct. 1888; Diritto Comm. 1889, p. 139, în Codul comercial adnotat cu doctrină, jurisprudență, lucrări pregătitoare și desbateri parlamentare, lucrări de unificare, Vol. III, Societățile comerciale, E. Antonescu, Partea I, ed. a II-a refăcută și adăugită, Tipografiile Române Unite, București, 1928, p. 541). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 20 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 21 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 22 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 23 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 24 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 25 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 26 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 27 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 28 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 29 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 30 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 31 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 32 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 33 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 34 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 35 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 36 Înmatricularea societății
Art 37 Înmatricularea societății
Art 38 Înmatricularea societății
Art 39 Înmatricularea societății
Art 40 Înmatricularea societății
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...