Art 292 Dispoziții finale și tranzitorii | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții finale și tranzitorii -
Art. 292.
- Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

Societățile cu participare străină înființate până la data de 17 decembrie 1990 își vor putea continua activitatea potrivit actului lor de constituire, aprobat în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    La data intrării în vigoare a Legii nr. 31/1990, în forma sa inițială, adică la 17 decembrie 1990, ființau în România anumite societăți cu participare străină, înființate în baza Decretului nr. 424/1972 pentru constituirea, organizarea și funcționarea societăților mixte (B.Of. nr. 121 din 1972) și a Decretului-lege nr. 96/1990 privind unele măsuri pentru atragerea investiției de capital străin în România (M.Of. nr. 37 din 20 martie 1990 și abrogat prin art. 35 din Legea nr. 35/1991). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 282 Infracțiuni
Art 283 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 284 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 285 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 286 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 287 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 288 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 289 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 290 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 291 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 292 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 293 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 294 Dispoziții finale și tranzitorii
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
;
se încarcă...