Art 290 Dispoziții finale și tranzitorii | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții finale și tranzitorii -
Art. 290.
- Jurisprudență, Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Întreprinderile mici și asociațiile cu scop lucrativ, persoane juridice, înființate în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative și reorganizate, până la data de 17 septembrie 1991, în una dintre formele de societate prevăzute de art. 2 din prezenta lege își vor putea continua activitatea.

(2) Ele sunt succesoare de drept ale întreprinderilor mici sau ale asociațiilor cu scop lucrativ din care provin.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Decretul-lege nr. 54/1990 (M.Of. nr. 20 din 6 februarie 1990) a constituit prima reglementare postrevoluționară privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative. Potrivit art. 1 din acest Decret-lege, se pot organiza, prin liberă inițiativă: întreprinderi mici cu un număr de cel mult 20 de salariați; asociații cu scop lucrativ; asociații familiale; activități prestate de persoane fizice în mod independent. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 280 Infracțiuni
Art 281 Infracțiuni
Art 282 Infracțiuni
Art 283 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 284 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 285 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 286 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 287 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 288 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 289 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 290 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 291 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 292 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 293 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 294 Dispoziții finale și tranzitorii
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Referințe în cărți:
Procedurile de prevenire a insolvenței
;
se încarcă...