Art 286 Dispoziții finale și tranzitorii | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale și tranzitorii -
Art. 286.
- Reviste (1), Doctrină (1)

Constituirea de societăți comerciale cu participare străină, în asociere cu persoane juridice sau persoane fizice române, sau cu capital integral străin se efectuează cu respectarea dispozițiilor prezentei legi și ale legii privind regimul investițiilor străine.*) Modificări (1)

*) Potrivit art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/1997, societățile comerciale reglementate prin legi speciale rămân supuse și dispozițiilor acelor legi. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Investitorii străini pot realiza în România investiții directe și investiții de portofoliu. 
    Investițiile directe constau în participarea la constituirea sau extinderea unei întreprinderi în oricare dintre formele juridice prevăzute de lege, dobândirea de acțiuni sau părți sociale ale unei societăți reglementate de Legea societăților, cu excepția investițiilor de portofoliu, precum și înființarea și extinderea în România a unei sucursale de către o societate străină. Această participare se poate realiza prin: aport financiar, în monedă națională sau în valută convertibilă; aport în natură de bunuri imobile sau/și bunuri mobile corporale și incorporale; participarea la creșterea activelor unei întreprinderi; prin orice mod legal de finanțare [a se vedea O.U.G. nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe (M.Of. nr. 386 din 30 decembrie 1997)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 276 Infracțiuni
Art 277 Infracțiuni
Art 278 Infracțiuni
Art 279 Infracțiuni
Art 280 Infracțiuni
Art 281 Infracțiuni
Art 282 Infracțiuni
Art 283 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 284 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 285 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 286 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 287 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 288 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 289 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 290 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 291 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 292 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 293 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 294 Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Regimul juridic al investițiilor străine în România (II)
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
;
se încarcă...