Art 279 Infracțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni -
Art. 279.
- Modificări (1), Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă acționarul sau deținătorul de obligațiuni care: Doctrină (1)

1. trece acțiunile sau obligațiunile sale pe numele altor persoane, în scopul formării unei majorități în adunarea generală, în detrimentul altor acționari sau deținători de obligațiuni; Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (3), Doctrină (1)

2. votează, în adunări generale, în situația prevăzută la pct. 1, ca proprietar de acțiuni sau de obligațiuni care în realitate nu-i aparțin; Reviste (4), Doctrină (1)

3. în cazurile nepermise de lege, își ia - în schimbul unui avantaj material - obligația de a vota într-un anumit sens în adunările generale sau de a nu lua parte la vot. Reviste (3)

(2) Persoana care determină pe un acționar sau pe un deținător de obligațiuni ca, în schimbul unei sume de bani sau al unui alt avantaj material, să voteze într-un anumit sens în adunările generale ori să nu ia parte la vot, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Este de discutat dacă oasemenea faptă este acceptată fără probleme de sistemul normelor juridice introdus de legislația pieței de capital (atât de Legea-cadru nr. 297/2004, cât și de regulamentele C.N.V.M.). Astfel cum am arătat mai sus, Legea pieței de capital acceptă exercitarea drepturilor de vot în mod concertat, ceea ce reprezintă în esența situația vizată de elementul material prevăzut de art. 279 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. Oricum, exprimarea legiuitorului din art. 279 alin. (1) pct. 1 este extrem de echivocă, lăsând loc unor interpretări contradictorii. [ Mai mult... ] 

.....
    De lege lata nu există nicio sancțiune expresă pentru convocarea adunării generale fără stabilirea unei date de referință. Consecințele adoptării unor hotărâri în adunarea generală în baza votului exprimat de anumite persoane care au tranzacționat în mod fictiv anumite pachete de acțiuni, doar în scopul formarii unor majorități în adunarea generală, sunt deosebit de grave. Articolul 279 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 31/1990 consideră drept infracțiune această faptă. [ Mai mult... ] 
.....
    Această dispoziție, prevăzută în art. 279 alin. (1) pct. 2 reprezintă în realitate sancționarea persoanei care primește de la acționarul majoritar (care nu poate exercita drepturile de vot, în situația descrisă mai sus) acțiuni în vederea impunerii unei hotărâri în AGA. Singura diferență față de prima situație oconstituie, așadar, persoana autorului faptei, în acest caz fiind vorba de cesionarul acțiunilor înstrăinate în vederea formării în mod fraudulos aunei majorități în adunarea generală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 269 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 270 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 271 Infracțiuni
Art 272 Infracțiuni
Art 273 Infracțiuni
Art 274 Infracțiuni
Art 275 Infracțiuni
Art 276 Infracțiuni
Art 277 Infracțiuni
Art 278 Infracțiuni
Art 279 Infracțiuni
Art 280 Infracțiuni
Art 281 Infracțiuni
Art 282 Infracțiuni
Art 283 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 284 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 285 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 286 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 287 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 288 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 289 Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Comentarii asupra infracțiunilor prevăzute la art. 279 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) - penală
Comentarii asupra infracțiunilor prevăzute la art. 279 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) - penală
Comentarii asupra infracțiunilor prevăzute la art. 279 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) - penală
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Aspecte generale privind infracțiunile prevăzute în Legea nr. 31/1990
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Infracțiuni economice - Comentarii și explicații. Adnotări cu jurisprudență
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...