Art 278 Infracțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Infracțiuni -
Art. 278.
- Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Dispozițiile art. 271-277 se aplică și lichidatorului, în măsura în care se referă la obligații ce intră în cadrul atribuțiilor sale. Caută hotărâri judecătorești

(2) Se pedepsește cu pedeapsa prevăzută la art. 275 lichidatorul care face plăți asociaților cu încălcarea dispozițiilor art. 256. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Infracțiuni economice - Comentarii și explicații. Adnotări cu jurisprudență
   1. Subiecții infracțiunii 
    Subiectul activ calificat este lichidatorul, indiferent dacă este desemnat de către asociați sau de către instanța de judecată. Lichidatorul este cel care preia de la organele de administrare atribuțiile de gestiune socială și reprezentare legală, însă gestiunea se face doar în scopul maximizării valorii societății în procesul de lichidare, nu de continuare a activității. Cum lichidator poate fi o persoană fizică sau juridică, în cel de‑al doilea caz se vor aplica regulile răspunderii penale a persoanei juridice. Subiectul pasiv este societatea, ca persoană juridică, și nu asociații ei, deoarece aceasta din urmă este prejudiciată în urma faptei, prin destabilizarea activității sale și chiar diminuarea patrimoniului său; subiectul pasiv nu este nici statul deoarece acesta nu este lezat prin aceste infracțiuni, dar rămâne cu postura de subiect pasiv general(329). [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În virtutea art. 278 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, lichidatorul care efectuează plăți către acționari/asociați, cu încălcarea principiului achitării cu prioritate adatoriilor societății față de terți, răspunde penal, pedeapsa fiind închisoare de la olună la un an sau amendă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 268 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 269 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 270 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 271 Infracțiuni
Art 272 Infracțiuni
Art 273 Infracțiuni
Art 274 Infracțiuni
Art 275 Infracțiuni
Art 276 Infracțiuni
Art 277 Infracțiuni
Art 278 Infracțiuni
Art 279 Infracțiuni
Art 280 Infracțiuni
Art 281 Infracțiuni
Art 282 Infracțiuni
Art 283 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 284 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 285 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 286 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 287 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 288 Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Doctrină:
Infracțiuni economice - Comentarii și explicații. Adnotări cu jurisprudență
Drepturile acționarilor, ediția 3
Referințe în cărți:
Ghidul penal al omului de afaceri. Consecințe penale ale activității economice ilicite
Infracțiuni economice. Comentarii și explicații. Adnotări cu jurisprudență
;
se încarcă...