Art 277 Infracțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Infracțiuni -
Art. 277.
- Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani persoana care a acceptat sau a păstrat însărcinarea de cenzor, contrar dispozițiilor art. 161 alin. (2), sau persoana care a acceptat însărcinarea de expert, cu încălcarea dispozițiilor art. 39. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Hotărârile luate de adunările generale în baza unui raport al unui cenzor sau expert, numit cu încălcarea dispozițiilor art. 161 alin. (2) și ale art. 39, nu pot fi anulate din cauza încălcării dispozițiilor cuprinse în acele articole. Caută hotărâri judecătorești

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepsește și fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv și cenzorul care exercită funcțiile sau însărcinările lor cu încălcarea dispozițiilor prezentei legi referitoare la incompatibilitate. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 267 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 268 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 269 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 270 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 271 Infracțiuni
Art 272 Infracțiuni
Art 273 Infracțiuni
Art 274 Infracțiuni
Art 275 Infracțiuni
Art 276 Infracțiuni
Art 277 Infracțiuni
Art 278 Infracțiuni
Art 279 Infracțiuni
Art 280 Infracțiuni
Art 281 Infracțiuni
Art 282 Infracțiuni
Art 283 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 284 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 285 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 286 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 287 Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Doctrină:
Infracțiuni economice - Comentarii și explicații. Adnotări cu jurisprudență
Referințe în cărți:
Ghidul penal al omului de afaceri. Consecințe penale ale activității economice ilicite
Infracțiuni economice. Comentarii și explicații. Adnotări cu jurisprudență
;
se încarcă...