Art 268 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Lichidarea societăților comerciale - Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni -
Art. 268.
- Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situația financiară finală, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății, însoțită de raportul cenzorilor sau, după caz, raportul auditorilor financiari. Reviste (1)

(2) Situația financiară, semnată de lichidatori, se va depune, pentru a fi menționată, la oficiul registrului comerțului și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Jurisprudență

(3) Orice acționar poate face opoziție, în condițiile art. 62. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Articolul 268 dispune că orice acționar poate face opoziție, în condițiile art. 62, împotriva situației financiare finale, întocmite de lichidatori după terminarea lichidării și depuse de aceasta, pentru afi menționate la oficiul registrului comerțului și publicate în Monitorul Oficial. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Bilanțul final de lichidare (situația financiară finală) este întocmit de către lichidatori la încheierea operațiunilor de lichidare aactivului și pasivului unei societăți comerciale. Situația financiară finală va constata rezultatele lichidării, indicând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului net al societății (art. 268 din Legea nr. 31/1990). În cazul societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, legea vorbește de repartizarea activului între asociați (ținând cont desigur de teza potrivit căreia acestea sunt societăți de persoane). [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Situația financiară anuală este prezentată spre aprobare adunării generale a acționarilor, în aceleași condiții în care aceasta este prezentată adunării generale de către administratori în cadrul activității normale a societății. În această situație, se întrunește o adunarea generală ad-hoc (deși, în condițiile unei lichidări normale, care nu durează mai mult de un exercițiu financiar, adunarea generală este înlocuită de lichidator). O altă soluție este de neconceput. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Deși lichidarea unei societăți trebuie să se facă după anumite forme, atribuindu-se fiecăruia dintre asociați o parte proporțională din avutul social (art. 1530 combinat cu 736 și urm. c. civ.), însă părțile pot să deroge și să nu facă lichidarea societății după regulile prescrise în codul comercial atunci când ele sunt majore și capabile să facă o asemenea derogațiune. (Cas. III, dec. nr. 376 din 7 decembrie 1909, Bul., p. 1501, în Codul Comercial Adnotat, George T. Ionescu, I. Vasilescu Nottara, ediția a II-a, 1927, p. 100). [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Articolul 268 dispune că orice acționar poate face opoziție, în condițiile art. 62, împotriva situației financiare finale, întocmite de lichidatori după terminarea lichidării și depuse de aceasta, pentru afi menționate la oficiul registrului comerțului și publicate în Monitorul Oficial. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 258 Dispoziții generale
Art 259 Dispoziții generale
Art 260 Dispoziții generale
Art 261 Dispoziții generale
Art 262 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 263 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 264 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 265 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 266 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 267 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 268 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 269 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 270 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 271 Infracțiuni
Art 272 Infracțiuni
Art 273 Infracțiuni
Art 274 Infracțiuni
Art 275 Infracțiuni
Art 276 Infracțiuni
Art 277 Infracțiuni
Art 278 Infracțiuni
Reviste:
Contabilitatea la fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...