Art 266 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Lichidarea societăților comerciale - Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni -
Art. 266.
- Referințe în jurisprudență (11), Doctrină (3)

(1) Când unul sau mai mulți administratori sunt numiți lichidatori, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor se va depune la oficiul registrului comerțului și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, împreună cu bilanțul final de lichidare. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Când gestiunea trece peste durata unui exercițiu financiar, darea de seamă trebuie anexată la prima situație financiară pe care lichidatorii o prezintă adunării generale. Referințe în jurisprudență (30), Reviste (1)

(3) Orice acționar poate face opoziție, în condițiile art. 62, în termen de 15 zile de la publicare. Referințe în jurisprudență (4), Doctrină (1)

(4) Toate opozițiile făcute vor fi conexate, pentru a fi soluționate printr-o singură sentință. Doctrină (2)

(5) Orice acționar are dreptul să intervină în instanță, iar hotărârea va fi opozabilă și acționarilor neintervenienți. Reviste (1), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni, art. 266 dispune că, atunci când unul sau mai mulți administratori sau membri ai directoratului sunt numiți lichidatori, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor, respectiv directoratului, se va depune la oficiul registrului comerțului și se va publica în Monitorul Oficial, împreună cu bilanțul final de lichidare. Când gestiunea atrecut peste durata unui exercițiu financiar, darea de seamă trebuie anexată la prima situație financiară pe care lichidatorii oprezintă adunării generale. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Pentru a se elimina posibilitățile de fraudă sau de parțialitate în luarea deciziilor referitoare la lichidare, în mod obișnuit lichidatorii se recrutează dintre persoane străine de administratori. În cazul în care, totuși, lichidatorii sunt numiți dintre administratori, legea impune ca administratorii să efectueze publicitatea, în registrul comerțului și în Monitorul Oficial, a dării de seamă a acestora asupra gestiunii societății, precum și, la terminarea lichidării, a bilanțului final de lichidare (în cazul în care lichidarea nu durează mai mult de un exercițiu financiar). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Camera arbitrală fiind o jurisdicție cu totul excepțională, nu poate fi sesizată decât cu judecarea diferendelor izvorâte din operațiuni de bursă, conform art. 47, din legea sa constitutivă, iar nu și cu regularea raporturilor juridice care au luat naștere între părți prin acte ce nu pot face obiectul unei operațiuni de bursă, cum este contractul de societate. Pentru lichidarea raporturilor sociale, oricâtă legătură ar avea cu operațiunile de bursă intervenite între părți, rămân de drept competente instanțele comerciale de drept comun și prin urmare, Camera arbitrală nu săvârșește nici exces de putere, ci face o bună aplicare a legii sale organice, când își declină competența de a judeca neînțelegeri izvorâte din executarea unui contract de societate. (Cas. III, dec. nr. 1371 din 9 decembrie 1921. Jurispr. Rom., 1922, nr. 4, în Codul Comercial Adnotat, George T. Ionescu, I. Vasilescu Nottara, ediția a II-a, 1927, p. 100). [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni, art. 266 dispune că, atunci când unul sau mai mulți administratori sau membri ai directoratului sunt numiți lichidatori, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor, respectiv directoratului, se va depune la oficiul registrului comerțului și se va publica în Monitorul Oficial, împreună cu bilanțul final de lichidare. Când gestiunea atrecut peste durata unui exercițiu financiar, darea de seamă trebuie anexată la prima situație financiară pe care lichidatorii oprezintă adunării generale. [ Mai mult... ] 

.....
    Conform art. 266 alin. (3), calitatea procesuală activă în acest tip de opoziție aparține acționarilor. Aceasta este osituație diferită de opoziția prevăzută de art. 61 în care calitatea procesuală revine creditorilor sociali și altor persoane prejudiciate. În condițiile funcționării societății comerciale, acționarii nu au calitate procesuală activă în formularea unei cereri de opoziție. Explicația faptului că situația este diferită în cazul procedurii de lichidare este dată de faptul că, în această împrejurare, asociații au calitatea de creditori ai societății, care, evident, pot fi prejudiciați prin darea de seamă și bilanțul de lichidare, în măsura în care acestea nu corespund realității și, datorită faptului că lichidatorii au fost administratori ai societății, aceștia nu reflectă în darea de seamă realitatea situației financiare asocietății. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 256 Dispoziții generale
Art 257 Dispoziții generale
Art 258 Dispoziții generale
Art 259 Dispoziții generale
Art 260 Dispoziții generale
Art 261 Dispoziții generale
Art 262 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 263 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 264 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 265 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 266 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 267 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 268 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 269 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 270 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 271 Infracțiuni
Art 272 Infracțiuni
Art 273 Infracțiuni
Art 274 Infracțiuni
Art 275 Infracțiuni
Art 276 Infracțiuni
Reviste:
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2018
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...