Art 265 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Lichidarea societăților comerciale - Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni -
Art. 265.
- Doctrină (2)

(1) Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situație financiară aprobată până la începerea lichidării. Modificări (1)

(2) Lichidatorii au dreptul să aprobe darea de seamă și să facă sau să susțină eventualele contestații cu privire la aceasta.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    La predarea gestiunii de către administratori, aceștia sunt obligați să prezinte lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii societății, pentru timpul trecut de la ultima situație financiară aprobată și până la începerea lichidării. Această dare de seamă este echivalentă cu raportul de gestiune și darea de seamă pe care administratorii le fac în cadrul fiecărei adunări generale ordinare a acționarilor, la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar. Lichidatorii au dreptul, ca și adunarea generală, să aprobe sau să respingă această dare de seamă a administratorilor și să facă sau să susțină eventualele contestații cu privire la aceasta. Aprobarea dării de seamă nu împiedică tragerea la răspundere a administratorilor pentru eventualele prejudicii cauzate societății prin gestiunea greșită sau frauduloasă a acestora. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. În conformitate cu dispozițiunile art. 199 și urm. din codul comercial, lichidatorii, odată intrați în funcțiune, nu au a se preocupa decât de operațiunile intervenite de la ultimul bilanț aprobat de adunarea asociaților, iar nu de la înființarea ei; de asemenea, ei urmează să verifice toate operațiunile efectuate până în momentul luării în primire de către dânșii a avutului social, operațiuni sau continuări de operațiuni, pe care administratorii le-au putut face, chiar și după hotărârea de dizolvare în conformitate și în marginile prescrise de art. 194 și 199 cod. com.; numai după ce se săvârșește lichidarea, adică transformarea în bani a avutului social, lichidatorii sunt în drept și datori să încheie un bilanț de lichidare și un proiect de repartiție pe care să le supună aprobării tribunalului. (Cas. III, dec. nr. 451 din 4 martie 1925, "Pand. Rom." 1926, I, p. 191, cu o notă de Eugen A. Barasch și Louis Wagner, în Codul Comercial adnotat cu jurisprudența română la zi, Stelian Ionescu, Laurențiu Preutescu, p. 169). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 255 Dispoziții generale
Art 256 Dispoziții generale
Art 257 Dispoziții generale
Art 258 Dispoziții generale
Art 259 Dispoziții generale
Art 260 Dispoziții generale
Art 261 Dispoziții generale
Art 262 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 263 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 264 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 265 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 266 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 267 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 268 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 269 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 270 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 271 Infracțiuni
Art 272 Infracțiuni
Art 273 Infracțiuni
Art 274 Infracțiuni
Art 275 Infracțiuni
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...