Art 262 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Lichidarea societăților comerciale - Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată -
Art. 262.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Numirea lichidatorilor în societățile în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată va fi făcută de toți asociații, dacă în contractul de societate nu se prevede altfel. Jurisprudență

(2) Dacă nu se va putea întruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi făcută de instanță, la cererea oricărui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociaților și administratorilor. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

(3) Împotriva sentinței se poate declara numai recurs de către asociați sau administratori, în termen de 15 zile de la pronunțare. Modificări (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În cazul în care nu se poate întruni unanimitatea sau majoritatea cerută de lege pentru numirea lichidatorilor, numirea va putea fi realizată de instanța de judecată, în condițiile art. 262 și art. 264. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Dispozițiile Legii nr. 31/1990 consacră acest drept în art. 262 (pentru societățile de persoane – societatea în nume colectiv, societate în comandită simplă și societatea cu răspundere limitată) și în art. 264 (pentru societățile pe acțiuni). Potrivit textului legal aplicabil societăților pe acțiuni, numirea lichidatorilor în societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni se face de adunarea generală, care hotărăște lichidarea, dacă, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel. Acest text este discutabil dacă avem în vedere celelalte dispoziții ale Legii societăților comerciale. Acționarii, în actul constitutiv, pot să indice alte organe ale societății care au competența numirii lichidatorilor, spre exemplul consiliul de administrație. În ipoteza existenței unei asemenea prevederi statutare, acționarii au două posibilități: fie să modifice actul constitutiv în sensul asumării competenței de anumi lichidatorii, fie să rămână în pasivitate, caz în care organul competent potrivit actului constitutiv va putea numi lichidatorii. Având în vedere că același cvorum și aceeași majoritate este cerută de lege și pentru numirea lichidatorilor și pentru modificarea actului constitutiv, nimic nu împiedică adunarea generală aacționarilor să modifice actul constitutiv, înainte de anumi lichidatorii, în sensul preluării acestei prerogative de la organul competent prevăzut în actul constitutiv. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Numirea lichidatorilor în societățile vizate de art. 262 din L.S. echivalează cu o modificare a actelor constitutive, fapt pentru care decizia de numire trebuie luată de unanimitatea asociaților, dacă în actul constitutiv nu se prevede altfel. În cazul în care nu se poate întruni majoritatea cerută, oricare asociat, ca de altfel și oricare administrator, are dreptul de a cere instanței să facă această numire, prin sentință definitivă, care este supusă numai recursului, în 15 zile de la pronunțare. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Dizolvare societate comercială cu răspundere limitată pentru neînțelegeri grave între asociați. Retragere asociat. […] reclamanta a pierdut calitatea de asociat al societății ca urmare a retragerii din societate prin denunțarea unilaterală a contractului de societate. 
    În condițiile art. 226 alin. (3) Legea nr. 31/1990 asociatul retras are împotriva societății numai un drept de creanță constând în drepturile cuvenite pentru acțiunile sau părțile sociale. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În cazul în care nu se poate întruni unanimitatea sau majoritatea cerută de lege pentru numirea lichidatorilor, numirea va putea fi realizată de instanța de judecată, în condițiile art. 262 și art. 264. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 252 Dispoziții generale
Art 253 Dispoziții generale
Art 254 Dispoziții generale
Art 255 Dispoziții generale
Art 256 Dispoziții generale
Art 257 Dispoziții generale
Art 258 Dispoziții generale
Art 259 Dispoziții generale
Art 260 Dispoziții generale
Art 261 Dispoziții generale
Art 262 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 263 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 264 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 265 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 266 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 267 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 268 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 269 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 270 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 271 Infracțiuni
Art 272 Infracțiuni
Reviste:
Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale
Societate. Radiere din Registrul comerțului. Condiții
Dizolvare societate comercială cu răspundere limitată pentru neînțelegeri grave între asociați. Numire lichidator. Retragere asociat
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Modele:
Cerere de numire a lichidatorului
Referințe în cărți:
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
Tratat de drept comercial român
;
se încarcă...