Art 261 Dispoziții generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Lichidarea societăților comerciale - Dispoziții generale -
Art. 261.
- Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (3)

(1) După aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele societății în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociați, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate. Referințe în jurisprudență (1)

(2) În societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni registrele prevăzute de art. 177 alin. 1 lit. a) - f) vor fi depuse la registrul comerțului la care a fost înregistrată societatea, unde orice parte interesată va putea lua cunoștință de ele cu autorizarea judecătorului delegat, iar restul actelor societății vor fi depuse la Arhivele Naționale. Referințe în jurisprudență (4)

(3) Registrele tuturor societăților vor fi păstrate timp de 5 ani.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Registrele societății lichidate trebuie depuse spre păstrare de către lichidatori. Operațiunea se efectuează în mod diferit, în funcție de forma juridică a societății lichidate. 
    În societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, registrele societății se vor depune la unul dintre asociați, desemnat de majoritate. În cazul în care registrele sunt necesare vreunuia dintre asociați, depunerea lor spre păstrare se va face la acesta. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, Titlul VII – Lichidarea societăților, art. 261, după aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele societății în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociați, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Nu se poate cere scoaterea unei societăți în lichidare din instanța de recurs întrucât ștergerea ei din registrul firmelor pe motivul că a încetat prin lichidare s-a ordonat după facerea recursului și întrucât nu se arată asupra cui a trecut pasivul și cine este ținut de obligațiunile contractate de dânsa în timpul cât era în funcțiune. Așa fiind, drepturile creditorului ei nu încetează prin faptul lichidațiunii fără consimțământul acestuia. (Cas. I, dc. Nr. 115 din 19 martie 1902, "Bul." 1902, p. 356, în Codul Comercial adnotat cu jurisprudența română la zi, Stelian Ionescu, Laurențiu Preutescu, p. 168). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 251 Fuziunea și divizarea societăților
Art 252 Dispoziții generale
Art 253 Dispoziții generale
Art 254 Dispoziții generale
Art 255 Dispoziții generale
Art 256 Dispoziții generale
Art 257 Dispoziții generale
Art 258 Dispoziții generale
Art 259 Dispoziții generale
Art 260 Dispoziții generale
Art 261 Dispoziții generale
Art 262 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 263 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 264 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 265 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 266 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 267 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 268 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 269 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 270 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 271 Infracțiuni
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...