Art 260 Dispoziții generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Lichidarea societăților comerciale - Dispoziții generale -
Art. 260.
- Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2), Proceduri (2), Librăria Indaco (1)

(1) Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societății din registrul comerțului, sub sancțiunea unei amenzi judiciare de 2.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, care va fi aplicată de judecătorul delegat, în urma sesizării oricărei părți interesate, prin încheiere. Încheierea judecătorului delegat este executorie și supusă recursului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Radierea se poate face și din oficiu. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Lichidarea nu liberează pe asociați și nu împiedică deschiderea procedurii de faliment a societății. Jurisprudență, Reviste (4)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Potrivit art. 260 alin. (2), lichidatorii au obligația de asolicita radierea societății din registrul comerțului în termen de 15 zile de la terminarea lichidării. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 250 Fuziunea și divizarea societăților
Art 251 Fuziunea și divizarea societăților
Art 252 Dispoziții generale
Art 253 Dispoziții generale
Art 254 Dispoziții generale
Art 255 Dispoziții generale
Art 256 Dispoziții generale
Art 257 Dispoziții generale
Art 258 Dispoziții generale
Art 259 Dispoziții generale
Art 260 Dispoziții generale
Art 261 Dispoziții generale
Art 262 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 263 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 264 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 265 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 266 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 267 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 268 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 269 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 270 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Reviste:
Societate. Radiere din Registrul comerțului. Condiții
Dizolvarea, lichidarea și radierea societăților
Societate. Radiere din Registrul comerțului. Condiții
Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale
Societate comercială. Lichidare voluntară. Înregistrare mențiuni în Registrul Comerțului
Efectele radierii societății comerciale asupra personalității sale juridice
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Dificultăți în deschiderea procedurii insolvenței la cererea debitorului în lumina modificărilor Legii nr. 85/2014 prin O.U.G. nr. 88/2018
Deschiderea procedurii reglementate de Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014, la cererea debitorului, prin lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea societăților nr. 31/1990. Valoarea-prag și ponderea creanțelor bugetare în condițiile O.U.G. nr. 88/2018, publicată în M. Of. nr. 840 din 2 octombrie 2018/Opening of the procedure regulated by the Law on insolvency prevention and insolvency procedures no. 85/2014, upon the debtor’s request, through the liquidator appointed in the liquidation procedure provided by the Companies Law no. 31/1990. The threshold value and the weight of budgetary claims according to the GEO no. 88/2018, published in the Official Gazette no. 840 of 2 October 2018
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Proceduri:
Procedură privind înregistrarea mențiunilor privind radierea urmare constatării dizolvării a SNC, SCS, SRL cu mai mulți asociați, SA și SCA (art. 227 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată
Procedură privind înregistrarea mențiunilor privind radierea urmare dizolvării voluntare și lichidării SNC, SCS, SRL, SA și SCA cu numire de lichidator (art. 227 alin. (1), lit. b), d), art. 228 și art. 233 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare)
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...