Art 259 Dispoziții generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Lichidarea societăților comerciale - Dispoziții generale -
Art. 259.
- Jurisprudență, Doctrină (3)

Creditorii societății au dreptul de a exercita contra lichidatorilor acțiunile care decurg din creanțele ajunse la termen, până la concurența bunurilor existente în patrimoniul societății, și numai după aceea de a se îndrepta împotriva asociaților, pentru plata sumelor datorate din valoarea acțiunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la capitalul social.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Creditorii societății au, conform art. 259 din Legea nr. 31/1990, dreptul de aexercita contra lichidatorilor, în calitatea acestora de reprezentanți ai societății aflate în lichidare, acțiunile ce rezultă din creanțele ajunse la termen. Textul legal amintit arată că aceste acțiuni pot fi exercitate până la concurența bunurilor aflate în patrimoniul societății și de abia după aceea creditorii societății se vor putea îndrepta împotriva asociaților pentru plata sumelor datorate din valoarea acțiunilor subscrise (este vorba de acțiuni subscrise și neachitate) sau din cea aaporturilor la capitalul social (aporturi declarate, însă neefectuate în realitate). [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Creditorii sociali au dreptul, conform regulii generale înscrise în art. 3 alin. (1) din L.S., de aacționa în justiție societatea aflată în lichidare, pentru plata creanțelor lor. Faptul că societatea se află în lichidare nu afectează acest drept, societatea menținându-și personalitatea juridică pentru nevoile lichidării. De altfel, societatea poate chiar să fie declarată în faliment, conform art. 260 alin. (4) din L.S. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. În timpul lichidării unei societăți în nume colectiv, dispare și rațiunea art. 106 alin. (2) cod. com. și anume aceea de a nu provoca tulburare în patrimoniile personale ale asociaților, câtă vreme este un capital special afectat obligațiunilor societății, pentru că operațiunile de lichidare sunt menite în principiu a dura puțin timp și a se face și prin concursul direct al patrimoniilor personale, - art. 208 acordând creditorilor un drept de alegere între o acțiune contra lichidatorilor până la concurența bunurilor sociale, care mai există încă, sau o acțiune directă contra asociaților obligați în limita subscrierilor sau nemărginit, după natura societății. (Trib. Ilfov s. not., sent. 352 din 20 martie 1937, P. R. 1938, III, 20, în Codul Comercial Adnotat, sub îngrijirea Ministerului Justiției, 1944, Tiparul Românesc, p. 148). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 249 Fuziunea și divizarea societăților
Art 250 Fuziunea și divizarea societăților
Art 251 Fuziunea și divizarea societăților
Art 252 Dispoziții generale
Art 253 Dispoziții generale
Art 254 Dispoziții generale
Art 255 Dispoziții generale
Art 256 Dispoziții generale
Art 257 Dispoziții generale
Art 258 Dispoziții generale
Art 259 Dispoziții generale
Art 260 Dispoziții generale
Art 261 Dispoziții generale
Art 262 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 263 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 264 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 265 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 266 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 267 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 268 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 269 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...