Art 256 Dispoziții generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Lichidarea societăților comerciale - Dispoziții generale -
Art. 256.
- Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(1) Lichidatorii nu pot plăti asociaților nici o sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare, înaintea achitării creditorilor societății. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Asociații vor putea cere însă ca sumele reținute să fie depuse la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. ori la o bancă sau la una dintre unitățile acestora și să se facă repartizarea asupra acțiunilor sau părților sociale, chiar în timpul lichidării, dacă, în afară de ceea ce este necesar pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor societății, scadente sau care vor ajunge la scadență, mai rămâne un disponibil de cel puțin 10% din cuantumul lor. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(3) Împotriva deciziilor lichidatorilor creditorii societății pot face opoziție în condițiile art. 62. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Sumele obținute din vânzarea bunurilor societății supuse lichidării, ca și cele rezultate din valorificarea creanțelor societății, sunt destinate, în primul rând, acoperirii pasivului (satisfacerii creanțelor creditorilor sociali), iar restul, satisfacerii drepturilor reziduale ale asociaților. Nu se poate face nicio repartizare în contul acțiunilor sau părților sociale înaintea achitării tuturor creditorilor sociali. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. În caz de dizolvare a unei societăți, chiar neregulat constituită, restituirea aporturilor sociale nu se poate face decât de lichidatori. E valabilă însă clauza contractuală prin care asociații convin că în caz de dizolvare restituirea aporturilor reale să opereze de plin drept, pri simplul fapt al dizolvării, fără să se mai aștepte rezultatul final al lichidării. (Cas. III, dec. nr. 562 din 2 iunie 1927, "Rev. Soc. și Dr. Com." 1928, p. 222, în Codul Comercial adnotat cu jurisprudența română la zi, Stelian Ionescu, Laurențiu Preutescu, p. 170). [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Acest principiu cunoaște nuanțări și limitări, generate în special de ordinea de preferință aachitării obligațiilor sociale instituită de art. 256 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

.....
    În cazul în care lichidatorii unei societăți aflate în lichidare fac plăți către acționari, în temeiul art. 256 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, împotriva deciziilor lichidatorilor creditorii societății pot face opoziție în condițiile art. 62. [ Mai mult... ] 
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Articolul 256 alin. (2) dispune că asociații vor putea cere ca sumele reținute în cursul lichidării să fie depuse la Casa de Economii și Consemnațiuni ori la osocietate bancară sau la una dintre unitățile acestora și să se facă repartizarea asupra acțiunilor sau părților sociale, chiar în timpul lichidării, dacă, afară de ceea ce este necesar pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor societății, scadente sau care vor ajunge la scadență, mai rămâne un disponibil de cel puțin 10% din cuantumul lor. Conform alin. (3) al aceluiași articol, împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societății pot face opoziție, în condițiile art. 62. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 246 Fuziunea și divizarea societăților
Art 247 Fuziunea și divizarea societăților
Art 248 Fuziunea și divizarea societăților
Art 249 Fuziunea și divizarea societăților
Art 250 Fuziunea și divizarea societăților
Art 251 Fuziunea și divizarea societăților
Art 252 Dispoziții generale
Art 253 Dispoziții generale
Art 254 Dispoziții generale
Art 255 Dispoziții generale
Art 256 Dispoziții generale
Art 257 Dispoziții generale
Art 258 Dispoziții generale
Art 259 Dispoziții generale
Art 260 Dispoziții generale
Art 261 Dispoziții generale
Art 262 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 263 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 264 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 265 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 266 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Reviste:
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale
Reducerea capitalului social
Dobândirea propriilor acțiuni/[Acquisition of the company's own shares]
Deschiderea procedurii reglementate de Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014, la cererea debitorului, prin lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea societăților nr. 31/1990. Valoarea-prag și ponderea creanțelor bugetare în condițiile O.U.G. nr. 88/2018, publicată în M. Of. nr. 840 din 2 octombrie 2018/Opening of the procedure regulated by the Law on insolvency prevention and insolvency procedures no. 85/2014, upon the debtor’s request, through the liquidator appointed in the liquidation procedure provided by the Companies Law no. 31/1990. The threshold value and the weight of budgetary claims according to the GEO no. 88/2018, published in the Official Gazette no. 840 of 2 October 2018
Momentul nașterii creanței (II)
Obligațiile de mediu în faliment
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...