Art 255 Dispoziții generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Lichidarea societăților comerciale - Dispoziții generale -
Art. 255.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) În afară de puterile conferite de asociați, cu aceeași majoritate cerută pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:

a) să stea în judecată și să fie acționați în interesul lichidării; Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

b) să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare; Jurisprudență

c) să vândă, prin licitație publică, imobilele și orice avere mobiliară a societății; vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc; Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

d) să facă tranzacții;

e) să lichideze și să încaseze creanțele societății, chiar în caz de faliment al debitorilor, dând chitanță; Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

f) să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecare și să îndeplinească orice alte acte necesare. Doctrină (1)

(2) Ei nu pot însă, în lipsă de dispoziții speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, să constituie ipoteci asupra bunurilor societății, dacă nu vor fi autorizați de instanță, cu avizul cenzorilor. Modificări (1)

(3) Lichidatorii care întreprind noi operațiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidării sunt răspunzători personal și solidar de executarea lor. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În conformitate cu art. 255, lichidatorii vor sta în justiție în numele societății comerciale în tot ceea ce privește lichidarea și, prin urmare, aceștia vor avea calitate procesuală pasivă. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Toate operațiunile ce țin de lichidarea societății sunt înfăptuite de către lichidatori, instanța de judecată fiind chemată doar să încuviințeze aceste operațiuni și să se pronunțe asupra contestațiilor și opozițiilor formulate de către părți în cadrul procesului de lichidare. În cazul lichidării forțate, acest principiu este consacrat legislativ în art. 116 alin. (1) din Legea insolvenței nr. 85/2006, care stipulează în mod expres că lichidarea bunurilor din averea debitorului se va realiza de către lichidator sub controlul judecătorului-sindic. În cazul lichidării voluntare, principiul rezultă din interpretarea logică adispozițiilor art. 255 din Legea nr. 31/1990, care enumeră atribuțiile lichidatorilor. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Asociații pot decide, cu majoritatea cerută de lege pentru numirea lichidatorilor, să confere anumite atribuții specifice acestora. În afară de aceste atribuții conferite de asociați, lichidatorii au atribuțiile obișnuite, prevăzute în art. 255 din L.S., respectiv: 
    a) să reprezinte societatea în litigiile legate de lichidare (a se vedea: E. Cârcei, Dizolvarea și lichidarea societăților pe acțiuni, în RDC nr. 12/1996, p. 89; A. Savin, R. Lese, O. Căpățînă, Probleme referitoare la dizolvarea unor societăți comerciale, în RDC nr. 3/1998, care citează decizia nr. 718/1996 a C.S.J.; în această decizie s-a admis că lichidatorul are legitimare procesuală cu motivarea că „Recursul declarat de lichidator în contra hotărârii instanței de apel, că persoana ce fusese investită în această funcție de către instanța de apel, trebuie considerat ca fiind introdus de o persoană care este legitimată să reprezinte societatea în toate fazele procesuale, iar aceasta indiferent de soluția instanței de apel, care a respins cererea de a se autoriza dizolvarea societății”. Conform deciziei C.S.J., decizia curții de apel care respinge cererea de autorizare a dizolvării societății nu revocă prin ea însăși împuternicirea dată lichidatorului care se află în curs de a-și exercita atribuțiile); [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Printre competențele conferite de lege lichidatorilor societăților comerciale, art. 255 din Legea societăților comerciale enumera, pe lângă posibilitatea de a vinde, prin licitație publică, imobilele și orice avere mobiliară a societății, și aceea de a încheia tranzacții. 
    De asemenea, potrivit art. 256 alin. (1) din lege, lichidatorii nu pot plăti asociaților nicio sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare, înaintea achitării creditorilor societății. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În conformitate cu art. 255, lichidatorii vor sta în justiție în numele societății comerciale în tot ceea ce privește lichidarea și, prin urmare, aceștia vor avea calitate procesuală pasivă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 245 Fuziunea și divizarea societăților
Art 246 Fuziunea și divizarea societăților
Art 247 Fuziunea și divizarea societăților
Art 248 Fuziunea și divizarea societăților
Art 249 Fuziunea și divizarea societăților
Art 250 Fuziunea și divizarea societăților
Art 251 Fuziunea și divizarea societăților
Art 252 Dispoziții generale
Art 253 Dispoziții generale
Art 254 Dispoziții generale
Art 255 Dispoziții generale
Art 256 Dispoziții generale
Art 257 Dispoziții generale
Art 258 Dispoziții generale
Art 259 Dispoziții generale
Art 260 Dispoziții generale
Art 261 Dispoziții generale
Art 262 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 263 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 264 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Art 265 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Reviste:
Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
Unele considerații privind vânzarea bunurilor în cadrul procedurii de faliment
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...