Art 254 Dispoziții generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Lichidarea societăților comerciale - Dispoziții generale -
Art. 254.
- Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (2)

În cazul societăților comerciale a căror activitate s-a desfășurat în baza autorizației de mediu prevăzute de Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, lichidatorii sunt obligați să ia măsuri pentru efectuarea bilanțului de mediu, prevăzut de această lege, și să comunice rezultatele acestui bilanț agenției teritoriale pentru protecția mediului. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Obligația efectuării și prezentării bilanțului de mediu are în vedere numai societățile care și-au desfășurat activitatea în baza unei autorizații de mediu. Textul art. 254 din L.S. este deficitar, întrucât ar trebui să se aibă în vedere orice societate care, pentru a-și desfășura activitatea, este supusă obligației de a obține o autorizație de mediu de la autoritatea competentă, deci inclusiv acele societăți care au activat în domeniu, dar în lipsa unei autorizații. Protecția mediului este o obligație și în acest caz, iar un bilanț de mediu, pentru a decela consecințele posibil dăunătoare pentru mediu ale acestei activități, este mai mult decât necesar. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Art. 254 din Legea nr. 31/1990 rep. prevede ca obligație pentru lichidatori de a efectua bilanțul de mediu conform Legii nr. 137/1995, obligație care, însă, nu este impusă și lichidatorilor judiciari în procedura falimentului ce era prevăzută de Legea nr. 64/1995 rep. Se poate spune, din această lipsă de obligație impusă în procedura falimentului, coroborat cu celelalte raționamente, că legiuitorul nu a dorit să impună pentru debitorii aflați în procedura falimentului aceleași obligații ca pentru celelalte persoane juridice supuse procedurilor prevăzute de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 137/1995. (C. Ap. Târgu Mureș, s. civ., dec. nr. 630 din 5 iunie 2009) [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 244 Fuziunea și divizarea societăților
Art 245 Fuziunea și divizarea societăților
Art 246 Fuziunea și divizarea societăților
Art 247 Fuziunea și divizarea societăților
Art 248 Fuziunea și divizarea societăților
Art 249 Fuziunea și divizarea societăților
Art 250 Fuziunea și divizarea societăților
Art 251 Fuziunea și divizarea societăților
Art 252 Dispoziții generale
Art 253 Dispoziții generale
Art 254 Dispoziții generale
Art 255 Dispoziții generale
Art 256 Dispoziții generale
Art 257 Dispoziții generale
Art 258 Dispoziții generale
Art 259 Dispoziții generale
Art 260 Dispoziții generale
Art 261 Dispoziții generale
Art 262 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 263 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 264 Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...