Art 253 Dispoziții generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Lichidarea societăților comerciale - Dispoziții generale -
Art. 253.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți - persoane fizice ale societății lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii.

(2) Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(3) Lichidatorii sunt datori, îndată după preluarea funcției, ca împreună cu administratorii societății să facă un inventar și să încheie un bilanț, care să constate situația exactă a activului și pasivului societății, și să le semneze. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze patrimoniul societății, registrele ce li s-au încredințat de administratori și actele societății. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(5) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Instanța va avea de principiu deplină libertate de numire alichidatorului pe care îl va considera potrivit pentru societatea comercială în cauză. Considerăm că nu va fi necesară omotivare ainstanței cu privire la alegerea persoanei lichidatorului. Totuși, anumite cerințe legale vor trebui respectate. Astfel, potrivit art. 253, lichidatorii pot fi persoane fizice sau juridice, iar lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți ai persoanei juridice trebuie să fie lichidatori autorizați. Instanța de judecată va trebui deci să țină seama de această cerință la numirea lichidatorilor. De asemenea, dacă în actele constitutive există anumite cerințe pe care opersoană trebuie să le îndeplinească pentru afi numită lichidator al societății comerciale, considerăm că instanța va fi ținută arespecta aceste cerințe, cu excepția situației în care respectarea unor astfel de cerințe ar face imposibilă numirea unui lichidator în acel caz. Articolul 252 alin. (4) dispune că societăților în lichidare li se aplică, în afară de dispozițiile legale, și regulile stabilite prin actul constitutiv, în măsura în care nu sunt incompatibile cu lichidarea. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Intrarea societății în faza de lichidare presupune numirea sau desemnarea unor lichidatori. 
    Lichidatorii sunt desemnați, în mod obișnuit, de adunarea generală a asociaților/acționarilor. Intervenția instanței în faza lichidării pentru numirea unui lichidator are un caracter excepțional [a se vedea și V. Roș, Dizolvarea societăților comerciale, în RDC nr. 1/1996, p. 70: este admisibilă o hotărâre judecătorească de numire a lichidatorilor (dacă asociații nu se înțeleg cu privire la numirea lor voluntară)]. În cazul în care, între momentul dizolvării și acela al numirii lichidatorilor, societatea are calitatea de parte într-un litigiu, inclusiv acela în care s-a solicitat numirea lichidatorilor, reprezentarea societății în proces este asigurată de administratori, ca și în situațiile obișnuite, pentru că mandatul acestora nu încetează prin dizolvare (administratorii nu mai pot începe operațiuni noi din momentul dizolvării, mandatul lor încetând doar în momentul în care sunt înlocuiți cu lichidatorii). Instanța nu se poate subroga în atribuțiile lichidatorilor. În cazul lichidării consecutive dizolvării de drept, ca urmare a nerespectării obligației de preschimbare a certificatului de înmatriculare, obligație impusă de art. 31 din Legea simplificării formalităților, lichidatorul este numit de reprezentantul legal al societății, iar în lipsă, de judecătorul delegat la registrul comerțului, la cererea oricărei persoane interesate (directorul registrului comerțului, pe perioada aplicabilității O.U.G. nr. 116/2009). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Potrivit art. 253 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii, însă ipoteza normei juridice enunțate vizează lichidatorii desemnați în condițiile Legii nr. 31/1990, iar nu lichidatorii judiciari desemnați în temeiul Legii nr. 85/2006. Mai mult, Curtea reamintește că administratorii/lichidatorii judiciari nu sunt reprezentanții debitoarei - în înțelesul Legii nr. 31/1990 - având un alt statut și alte competențe decât cele stabilite în sarcina lichidatorului numit în baza legii societăților comerciale; în procedura reglementată de legea insolvenței practicianul este mandatarul instanței în relațiile cu participanții la procedură, atribuțiile acestuia fiind stabilite în mod exclusiv de Legea nr. 85/2006. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Instanța va avea de principiu deplină libertate de numire alichidatorului pe care îl va considera potrivit pentru societatea comercială în cauză. Considerăm că nu va fi necesară omotivare ainstanței cu privire la alegerea persoanei lichidatorului. Totuși, anumite cerințe legale vor trebui respectate. Astfel, potrivit art. 253, lichidatorii pot fi persoane fizice sau juridice, iar lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți ai persoanei juridice trebuie să fie lichidatori autorizați. Instanța de judecată va trebui deci să țină seama de această cerință la numirea lichidatorilor. De asemenea, dacă în actele constitutive există anumite cerințe pe care opersoană trebuie să le îndeplinească pentru afi numită lichidator al societății comerciale, considerăm că instanța va fi ținută arespecta aceste cerințe, cu excepția situației în care respectarea unor astfel de cerințe ar face imposibilă numirea unui lichidator în acel caz. Articolul 252 alin. (4) dispune că societăților în lichidare li se aplică, în afară de dispozițiile legale, și regulile stabilite prin actul constitutiv, în măsura în care nu sunt incompatibile cu lichidarea. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 243 Fuziunea și divizarea societăților
Art 244 Fuziunea și divizarea societăților
Art 245 Fuziunea și divizarea societăților
Art 246 Fuziunea și divizarea societăților
Art 247 Fuziunea și divizarea societăților
Art 248 Fuziunea și divizarea societăților
Art 249 Fuziunea și divizarea societăților
Art 250 Fuziunea și divizarea societăților
Art 251 Fuziunea și divizarea societăților
Art 252 Dispoziții generale
Art 253 Dispoziții generale
Art 254 Dispoziții generale
Art 255 Dispoziții generale
Art 256 Dispoziții generale
Art 257 Dispoziții generale
Art 258 Dispoziții generale
Art 259 Dispoziții generale
Art 260 Dispoziții generale
Art 261 Dispoziții generale
Art 262 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Art 263 Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Reviste:
Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale
Lichidarea societăților: răspundere materială
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...