Art 24 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Constituirea societăților comerciale - Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică -
Art. 24.
- Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Adunarea alege un președinte și doi sau mai mulți secretari. Participarea acceptanților se va constata prin liste de prezență, semnate de fiecare dintre ei și vizate de președinte și de unul dintre secretari. Doctrină (1)

(2) Oricare acceptant are dreptul să facă observații asupra listei afișate de fondatori, înainte de a se intra în ordinea de zi a adunării, care va decide asupra observațiilor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Adunarea constitutivă (1) - Sebastian Bodu
Adunarea constitutivă va alege, dintre participanți, un președinte de ședință și doi sau mai mulți secretari. Participarea acceptanților se va constata prin liste de prezență (tabel) întocmite de fondatori, semnate de președinte și de unul dintre secretari și, în dreptul numelui, de fiecare acceptant. Orice acceptant are dreptul să facă observații asupra listei prevăzute la art. 23 din Legea societăților, înainte de începerea dezbaterilor, observațiile urmând a fi incluse pe ordinea de zi, alături de problemele esențiale privind constituirea și funcționarea societății. Întâi de toate, adunarea va decide dacă societatea se constituie sau nu , inclusiv în funcție de nivelul subscripțiilor.
„Legea societăților comentată și adnotată”, pag. 146, ediția 2017, autor Sebastian Bodu, Editura ROSETTI International
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Considerații generale 
    Adunarea constitutivă reprezintă o situație de excepție, ea nu se întâlnește la societatea pe acțiuni care se constituie simultan. În cazul societății constituite prin subscripție publică, voința singulară a fiecărui participant la constituirea societății nu mai este operantă, deoarece decizia asupra clauzelor actului constitutiv va fi o decizie a majorității și nu a tuturor acționarilor (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, 1948, p. 262). [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 1/1990, adunarea constitutivă alege un președinte și doi sau mai mulți secretari. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 14 Actul constitutiv al societății
Art 15 Actul constitutiv al societății
Art 16 Actul constitutiv al societății
Art 17 Actul constitutiv al societății
Art 18 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 19 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 20 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 21 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 22 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 23 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 24 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 25 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 26 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 27 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 28 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 29 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 30 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 31 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 32 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 33 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 34 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...