Art 239 Fuziunea și divizarea societăților | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dizolvarea, fuziunea și divizarea societăților comerciale - Fuziunea și divizarea societăților -
Art. 239.
- Referințe în jurisprudență (11), Doctrină (3), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Fuziunea sau divizarea se hotărăște de fiecare societate în parte, în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societății. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când acțiunile sunt de mai multe categorii, hotărârea asupra fuziunii/divizării, în temeiul art. 113 lit. h), este subordonată rezultatului votului pe categorii, dat în condițiile art. 115. Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă, prin fuziune sau divizare, se înființează o nouă societate, aceasta se constituie în condițiile prevăzute de prezenta lege pentru forma de societate convenită. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Condițiile generale ale fuziunii și divizării 
    Fuziunea și divizarea sunt operațiuni care afectează ființa juridică a societăților implicate. De aceea, hotărârea privind participarea la fuziune sau divizare trebuie luată de fiecare societate în parte. 
    Întrucât statutul juridic al societății este stabilit prin actul constitutiv, fuziunea sau divizarea reclamă modificarea actului constitutiv al societății participante. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Astfel, potrivit art. 239 din Legea nr. 31/1990, republicată, pentru societățile comerciale fuziunea sau divizarea se hotărăște de către fiecare societate în parte, în condițiile stabilite pentru modificarea actelor constitutive, iar dacă prin reorganizare se înființează onouă societate, aceasta se înființează în condițiile prevăzute de lege pentru forma de societate convenită. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    În situația în care judecătorul primei instanțe considera că nu este suficientă referirea la existența celor două hotărâri în Monitorul Oficial, aceasta avea obligația de a pune în vedere petentelor să fie depuse la dosar, astfel cum de altfel au procedat în fața instanței de recurs. 
    Fără cele două hotărâri ale fiecărei societăți în parte, proiectul de fuziune nu s-ar fi putut publica în Monitorul Oficial. De altfel, depunerea celor două hotărâri nu este prevăzută în mod expres în art. 148 din Normele metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, articol care stabilește actele ce însoțesc cererea privind înregistrarea fuziunii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 229 Dizolvarea societăților
Art 230 Dizolvarea societăților
Art 231 Dizolvarea societăților
Art 232 Dizolvarea societăților
Art 233 Dizolvarea societăților
Art 234 Dizolvarea societăților
Art 235 Dizolvarea societăților
Art 236 Dizolvarea societăților
Art 237 Dizolvarea societăților
Art 238 Fuziunea și divizarea societăților
Art 239 Fuziunea și divizarea societăților
Art 240 Fuziunea și divizarea societăților
Art 241 Fuziunea și divizarea societăților
Art 242 Fuziunea și divizarea societăților
Art 243 Fuziunea și divizarea societăților
Art 244 Fuziunea și divizarea societăților
Art 245 Fuziunea și divizarea societăților
Art 246 Fuziunea și divizarea societăților
Art 247 Fuziunea și divizarea societăților
Art 248 Fuziunea și divizarea societăților
Art 249 Fuziunea și divizarea societăților
Reviste:
Plata taxei auto: moștenitori persoane fizice și succesori persoane juridice
Fuziune. Divizare. Necesitate act autentic în cazul în care în patrimoniul persoanei juridice există un imobil/Merger. Spin-off. The need for an authentic deed in the case in which the legal entity’s assets comprise an immovable property
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Legea societăților adnotată
Referințe în cărți:
Tratat de drept comercial român
;
se încarcă...