Art 234 Dizolvarea societăților | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dizolvarea, fuziunea și divizarea societăților comerciale - Dizolvarea societăților -
Art. 234.
- Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (6), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect față de terți numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Diferențiere necesară la înregistrarea firmei - Horatiu Sasu
Potrivit art. 30 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, emblema este semnul sau denumirea care deosebește un comerciant de altul de același gen.
Spre exemplu: firma este „Imo Prestserv”, iar emblema poate fi orice semn distinctiv (o casă, dacă societatea are ca obiect prestarea de servicii de intermediere imobiliară).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Legea nr. 31/1990, republicată, prin art. 234, protejează terții creditori ai societății în cazul dizolvării societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa, în sensul că aceasta are efect față de terți numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Pentru nerespectarea cerințelor de raportare și în vederea menținerii unei piețe ordonate autoritatea pieței de capital poate lua decizia suspendării de la tranzacționare aemitentului, conform art. 234 din lege. Oasemenea măsură poate fi în detrimentul investitorilor, acționari minoritari ai societății emitente, care sunt puși astfel în imposibilitate de a-și valorifica dreptul de dispoziție asupra titlurilor respective pe perioada în care acțiunile emitentului sunt suspendate de la tranzacționare. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    În cazul în care dizolvarea voluntară intervine înainte de expirarea termenului fixat pentru durata societății, dizolvarea produce efecte față de terți numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial (art. 234 din Legea nr. 31/1990). În cazul în care societatea dizolvată afost constituită pe durată nelimitată, trecerea acestui termen de 30 de zile nu este necesară pentru opozabilitatea față de terți ahotărârii de dizolvare, întrucât textul legal are în vedere numai societatea constituită pentru odurată determinată. Ca atare, momentul în care este efectivă și opozabilă dizolvarea în acest caz este acela al înregistrării mențiunii, astfel cum rezultă din art. 232 alin. (2) din Legea 31/1990 – și tot în acel moment încetează de drept contractele individuale de muncă ale salariaților societății. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Acest text nu are în vedere orice caz de dizolvare anticipată a societății. Dizolvarea societății ca urmare a pronunțării falimentului acesteia, spre exemplu, are efect imediat, întrucât hotărârile judecătorului-sindic, date în aplicarea Legii nr. 85/2006, sunt executorii de drept. 
    În cazul în care societatea dizolvată afost constituită pe durată nelimitată, trecerea acestui termen de 30 de zile nu este necesară pentru opozabilitatea față de terți ahotărârii de dizolvare, întrucât textul legal are în vedere numai societatea constituită pentru odurată determinată. Ca atare, momentul în care este efectivă și opozabilă dizolvarea în acest caz este acela al înregistrării și publicării în Monitorul Oficial adizolvării, astfel cum rezultă din art. 232 din L.S. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Legea nr. 31/1990, republicată, prin art. 234, protejează terții creditori ai societății în cazul dizolvării societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa, în sensul că aceasta are efect față de terți numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 224 Excluderea și retragerea asociaților
Art 225 Excluderea și retragerea asociaților
Art 226 Excluderea și retragerea asociaților
Art 227 Dizolvarea societăților
Art 228 Dizolvarea societăților
Art 229 Dizolvarea societăților
Art 230 Dizolvarea societăților
Art 231 Dizolvarea societăților
Art 232 Dizolvarea societăților
Art 233 Dizolvarea societăților
Art 234 Dizolvarea societăților
Art 235 Dizolvarea societăților
Art 236 Dizolvarea societăților
Art 237 Dizolvarea societăților
Art 238 Fuziunea și divizarea societăților
Art 239 Fuziunea și divizarea societăților
Art 240 Fuziunea și divizarea societăților
Art 241 Fuziunea și divizarea societăților
Art 242 Fuziunea și divizarea societăților
Art 243 Fuziunea și divizarea societăților
Art 244 Fuziunea și divizarea societăților
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drepturile acționarilor, ediția 3
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...