Art 230 Dizolvarea societăților | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dizolvarea, fuziunea și divizarea societăților comerciale - Dizolvarea societăților -
Art. 230.
- Doctrină (2)

(1) În societățile în nume colectiv, dacă un asociat decedează și dacă nu există convenție contrară, societatea trebuie să plătească partea ce se cuvine moștenitorilor, după ultimul bilanț contabil aprobat, în termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului, dacă asociații rămași nu preferă să continue societatea cu moștenitorii care consimt la aceasta.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și societăților în comandită simplă, în caz de deces al unuia dintre asociații comanditați, în afară de cazul când moștenitorii săi nu preferă să rămână în societate în această calitate. Jurisprudență

(3) Moștenitorii rămân răspunzători, potrivit art. 224, până la publicarea schimbărilor intervenite.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Societatea în nume colectiv și societatea în comandită simplă sunt societăți de persoane, având caracter intuitu personae. Aceste societăți nu pot continua, în principiu, cu moștenitorii unui asociat decedat. Dacă prin decesul asociatului societatea rămâne cu un singur asociat, societatea se dizolvă de drept, cu excepțiile arătate. 
    Dacă, după decesul asociatului în societatea în nume colectiv sau al asociatului comanditat în societatea în comandită simplă, societatea rămâne cu doi sau mai mulți asociați, aceasta este obligată să plătească partea ce se cuvine moștenitorilor, după ultimul bilanț contabil aprobat, în termen de 3 luni de la notificarea decesului. Modificările în structura asociativă asocietății trebuie aduse la cunoștința terților în formele prevăzute de art. 5 și art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, pentru ale deveni opozabile. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Dat fiind pactul de continuare a societății în nume colectiv cu erezii asociatului defunct, erezii minori care nu au obținut autorizarea să continue comerțul nu asumă calitatea de asociați și pot să obțină în orice moment lichidarea părților lor. Ei, prin urmare, nu pot să fie declarați faliți, dar sunt ținuți să plătească obligațiunile sociale intra vires haereditatis. 
    Nici soțul supraviețuitor al asociatului defunct care fără autorizațiunea prevăzută de lege intră în societate în dublă calitate, de soț supraviețuitor și de reprezentant legitim al fiilor minori, nici el nu asumă calitatea de asociat. Dacă însă contractează obligațiuni sociale în numele lui propriu și împreună cu ceilalți asociați, el este declarat în faliment în baza art. it. 78 și 98. No. 890, Trib. Neapole 22 iunie 1925, Jurisp. Italiană, pag. 358, în Codul comercial adnotat cu doctrină, jurisprudență, lucrări pregătitoare și desbateri parlamentare, lucrări de unificare, Vol. III, Societățile comerciale, E. Antonescu, Partea I, ed. a II-a refăcută și adăugită, Tipografiile Române Unite, București, 1928, p. 360. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 220 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 221 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 222 Excluderea și retragerea asociaților
Art 223 Excluderea și retragerea asociaților
Art 224 Excluderea și retragerea asociaților
Art 225 Excluderea și retragerea asociaților
Art 226 Excluderea și retragerea asociaților
Art 227 Dizolvarea societăților
Art 228 Dizolvarea societăților
Art 229 Dizolvarea societăților
Art 230 Dizolvarea societăților
Art 231 Dizolvarea societăților
Art 232 Dizolvarea societăților
Art 233 Dizolvarea societăților
Art 234 Dizolvarea societăților
Art 235 Dizolvarea societăților
Art 236 Dizolvarea societăților
Art 237 Dizolvarea societăților
Art 238 Fuziunea și divizarea societăților
Art 239 Fuziunea și divizarea societăților
Art 240 Fuziunea și divizarea societăților
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...