Art 228 Dizolvarea societăților | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dizolvarea, fuziunea și divizarea societăților comerciale - Dizolvarea societăților -
Art. 228.
- Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Societatea pe acțiuni se dizolvă: Reviste (1), Doctrină (2)

a) în cazul și în condițiile prevăzute de art. 158; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

b) când capitalul social se reduce sub minimul legal; Reviste (3)

c) când numărul acționarilor scade sub minimul legal.

(2) Societatea în comandită pe acțiuni sau cu răspundere limitată se dizolvă în cazul și în condițiile prevăzute de alin. (1) lit. a) și b).

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) nu se aplică în cazul în care, în termen de 9 luni de la data constatării pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este reîntregit sau este redus la suma rămasă ori la minimul legal sau când societatea se transformă într-o altă formă la care capitalul social existent corespunde.

(4) Dispozițiile alin. (1) lit. c) nu se aplică în cazul în care, în termen de 9 luni de la data constatării reducerii numărului de acționari sub minimul legal, acest număr este completat.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 218 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 219 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 220 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 221 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 222 Excluderea și retragerea asociaților
Art 223 Excluderea și retragerea asociaților
Art 224 Excluderea și retragerea asociaților
Art 225 Excluderea și retragerea asociaților
Art 226 Excluderea și retragerea asociaților
Art 227 Dizolvarea societăților
Art 228 Dizolvarea societăților
Art 229 Dizolvarea societăților
Art 230 Dizolvarea societăților
Art 231 Dizolvarea societăților
Art 232 Dizolvarea societăților
Art 233 Dizolvarea societăților
Art 234 Dizolvarea societăților
Art 235 Dizolvarea societăților
Art 236 Dizolvarea societăților
Art 237 Dizolvarea societăților
Art 238 Fuziunea și divizarea societăților
Reviste:
Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Dizolvarea, lichidarea și radierea societăților
Societate pe acțiuni. Dreptul acționarului de a se retrage din societate. Condiții și efecte/[Companies. The right of the shareholder to withdraw from the company. Conditions and Effects]
Rolul și semnificația capitalului social, precum și regimul juridic al aporturilor sociale, în reglementarea Legii societăților nr. 31/1990
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților adnotată
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...