Art 224 Excluderea și retragerea asociaților | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Excluderea și retragerea asociaților -
Art. 224.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1), Doctrină (3), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(1) Asociatul exclus răspunde de pierderi și are dreptul la beneficii până în ziua excluderii sale, însă nu va putea cere lichidarea lor până ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv. Referințe în jurisprudență (5), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proporțională din patrimoniul social, ci numai la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia. Referințe în jurisprudență (8), Reviste (4), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Avantajele SRL cu asociat unic - Horatiu Sasu
Spre deosebire de persoana fizică autorizată sau de întreprinderea individuală, reglementate prin O.U.G. nr. 44/2008, SRL cu asociat unic are personalitate juridică distinctă de cea a fondatorului și, în consecință, răspunderea patrimonială este redusă la capitalul social al societății, în vreme ce deținătorul PFA/ÎI răspunde cu întreaga sa avere în caz de decizii greșite în afaceri. [ Mai mult... ]

Respectarea legii prin… eludarea acesteia - Horatiu Sasu
După cum se observă, societatea cu răspundere limitată cu asociat unic are un caracter de excepție. Același asociat nu poate constitui mai multe SRL-uri cu asociat unic. Pe de altă parte, dispoziția legală este foarte ușor ocolită în practică prin construcții echivalente, astfel: societatea „A” SRL are asociat unic. Acesta, împreună cu societatea „A” SRL, devin acționari la societatea „B” SRL, care devine acționar unic la societatea „C” SRL etc. O altă variantă întâlnită în practică este următoarea: societatea „A” SRL are asociat unic. Societatea „A” și cu persoana fizică B fondează o societate în care B are 1% din părțile sociale. Prin astfel de construcții juridice „în cascadă” se respectă, formal, litera legii, dar se eludează spiritul legii. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În conformitate cu art. 224, asociatul exclus nu are dreptul la oparte proporțională din patrimoniul social, ci numai la osumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia. În ceea ce privește suma care îi revine asociatului exclus, ea poate fi stabilită prin acord cu ceilalți asociați sau, în caz de neînțelegere, prin instanța de judecată. Obiectul acțiunii va fi în funcție de persoana reclamantului: [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Momentul pierderii calității de asociat 
    Între asociați și exclus, adică față de asociați, pierderea calității de asociat de către exclus se va produce: (i) de la momentul acceptării solicitării societății, în cazul excluderii amiabile sau (ii) de la momentul devenirii definitive a hotărârii judecătorești de excludere, în cazul excluderii judecătorești. Față de terți, măsura trebuie făcută publică în mod corespunzător, altfel neputându-se prezuma cunoașterea, respectiv opozabilitatea ei acestora. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Instanța de apel a apreciat corect că instanța de fond a reținut că neînțelegerile dintre asociați sunt grave, iar în temeiul art. 224 alin. (2), din Legea nr. 31/1990, republicată, asociatul exclus are dreptul la o sumă de bani care să reprezinte valoarea părții proporționale din patrimoniul societății și a considerat că valoarea trebuie stabilită de comun acord și în caz de conflict de tribunal. (ÎCCJ, s.com., dec. nr. 768 din 27 februarie 2008) [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Autorii citați arată că, într-o asemenea ipoteză, acționarul în cauză se va putea adresa instanței de judecată, solicitând rezilierea parțială a actului constitutiv, doar cu privire la persoana sa. Dacă va admite acțiunea, instanța va putea să stabilească o modalitate de despăgubire bazată pe prevederile art. 134 sau pe cele ale art. 224 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 214 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 215 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 216 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 217 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 218 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 219 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 220 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 221 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 222 Excluderea și retragerea asociaților
Art 223 Excluderea și retragerea asociaților
Art 224 Excluderea și retragerea asociaților
Art 225 Excluderea și retragerea asociaților
Art 226 Excluderea și retragerea asociaților
Art 227 Dizolvarea societăților
Art 228 Dizolvarea societăților
Art 229 Dizolvarea societăților
Art 230 Dizolvarea societăților
Art 231 Dizolvarea societăților
Art 232 Dizolvarea societăților
Art 233 Dizolvarea societăților
Art 234 Dizolvarea societăților
Reviste:
Opoziția împotriva hotărârii adunării asociaților de prelungire a duratei societății
Considerații asupra transferului părților sociale și al acțiunilor
Excludere asociat persoană juridică. Refuzul asociatului de a credita societatea. Modificarea actului constitutiv al societății prin excluderea asociatului pe parcursul derulării planului de reorganizare în cadrul procedurii insolvenței/Legal person associate exclusion. Associate's refusal to credit the company. Modification of the company's constitutive act by exclusion of the associate during the reorganization plan in the insolvency proceedings
Toată lumea se gândește la propria afacere.Perenitatea unui model: omul economic și relevanța sa în drept/Tout le monde pense à sa propre entreprise. La pérennité d’un modèle: l’homme économique et sa relevance dans le droit/Everybody minding their own business. The survival of a pattern: economic man and his relevance in law
Considerații asupra transferului părților sociale și al acțiunilor
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...