Art 212 Reducerea sau majorarea capitalului social | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Modificarea actului constitutiv - Reducerea sau majorarea capitalului social -
Art. 212.
- Referințe (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Doctrină (2), Proceduri (2), Librăria Indaco (1)

(1) Societatea pe acțiuni își va putea majora capitalul social, cu respectarea dispozițiilor prevăzute pentru constituirea societății. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) În caz de subscripție publică, prospectul de emisiune, purtând semnăturile autentice a doi dintre administratori, va fi depus la registrul comerțului pentru îndeplinirea formalităților prevăzute la art. 18 și va cuprinde: Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1), Proceduri (1)

a) data și numărul înmatriculării societății în registrul comerțului;

b) denumirea și sediul societății;

c) capitalul social subscris și vărsat;

d) numele și prenumele administratorilor, cenzorilor și domiciliul lor; Modificări (1)

e) ultima situație financiară aprobată, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari;

f) dividendele plătite în ultimii 5 ani sau de la constituire, dacă, de la această dată, au trecut mai puțin de 5 ani;

g) obligațiunile emise de societate;

h) hotărârea adunării generale privitoare la noua emisiune de acțiuni, valoarea totală a acestora, numărul și valoarea lor nominală, felul lor, relații privitoare la aporturi, altele decât în numerar, și avantajele acordate acestora, precum și data de la care se vor plăti dividendele. Comentarii expert (2)

(3) Acceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate mențiunile arătate, dacă nu a exercitat în nici un mod drepturile și obligațiile sale de acționar.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Completare legală - Horatiu Sasu
Legea nr. 31/1990 nu reglementează situația colaborării administratorilor (mandatarilor), astfel încât apelăm la legea generală (Codul civil, art. 2022 alin. (2)). Dacă mandatarii s-au obligat să lucreze împreună (ceea ce, în practică se evită de către majoritatea societăților), se aplică prevederile art. 2022 alin. (3) din Codul civil. [ Mai mult... ]

Prevedere specială pentru SRL-D - Horatiu Sasu
În afara celor menționate în prevederile Legii nr. 31 pe care le adnotăm, în cazul SRL-D OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzători debutanți în afaceri, modificată, dispune cerințe suplimentare privind asociații și administratorii, precum și limitarea obiectelor de activitate, conform art. 3 alin. (1) pct. c)-e) din această Ordonanță de urgență. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Cerințe speciale pentru mărirea capitalului social în societățile pe acțiuni 
    Mărirea capitalului social se realizează în condițiile prevăzute de lege pentru modificarea actului constitutiv. 
    Pentru societatea pe acțiuni, art. 212 din L.S. impune, pentru mărirea capitalului social, și respectarea dispozițiilor prevăzute de lege pentru constituirea societății. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Majorarea capitalului social al unei societăți pe acțiuni al cărei capital social este reprezentat prin acțiuni la purtător din perspectiva dispozițiilor art. 129 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 115. Dispozițiile art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, modificată, stabilesc o serie de reguli de formă privind constituirea valabilă a adunărilor generale, procesul verbal întocmit de cenzori la care face referire articolul evocat vizând exclusiv ipoteza societăților comerciale pe acțiuni al căror capital este reprezentat prin acțiuni la purtător în sensul dat de art. 123 alin. (1) din lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 202 Societățile cu răspundere limitată
Art 203 Societățile cu răspundere limitată
Art 204 Dispoziții generale
Art 205 Dispoziții generale
Art 206 Dispoziții generale
Art 207 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 208 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 209 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 210 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 211 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 212 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 213 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 214 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 215 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 216 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 217 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 218 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 219 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 220 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 221 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 222 Excluderea și retragerea asociaților
Reviste:
Majorarea capitalului social al societăților destinate activității comerciale cu participare străină
Majorarea prin subscripție publică a capitalului social al societăților pe acțiuni
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 114 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990. Decizia consiliului de administrație de majorare a capitalului social. Contestare în justiție. Acțiune în anulare
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Drepturile acționarilor, ediția 3
Proceduri:
Procedură privind înregistrarea mențiunii privind majorarea capitalului social al societăților
Procedură privind depunerea prospectului de emisiune de acțiuni privind constituirea societăților pe acțiuni prin subscripție publică
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...