Art 207 Reducerea sau majorarea capitalului social | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Modificarea actului constitutiv - Reducerea sau majorarea capitalului social -
Art. 207.
- Referințe (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (5), Doctrină (3)

(1) Capitalul social poate fi redus prin: Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

a) micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Comentarii expert (1)

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor sau a părților sociale; Reviste (1)

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin: Referințe în jurisprudență (1), Comentarii expert (3)

a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate; Comentarii expert (2)

b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau parte socială; Referințe în jurisprudență (1)

c) alte procedee prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Caracteristicile societăților de persoane - Horatiu Sasu
Societățile de persoane exercită comerț sub o firmă personală, asociații răspunzând pentru obligațiile lor, solidar și nemărginit.
Aceste societăți sunt constituite dintr-un număr mic de persoane, calitățile personale ale asociaților (inclusiv aptitudinile și competențele lor, încrederea reciprocă) fiind hotărâtoare nu numai la momentul constituirii, dar și pe parcursul funcționării societății, deprecierea lor cu consecința unor neînțelegeri grave între asociați care împiedică funcționarea societății putând să constituie chiar o cauză de dizolvare.
[ Mai mult... ]

Cele trei forme de societate între care trebuie să alegem - Horatiu Sasu
Dincolo de clasificarea legală, o importanță mult mai mare în decizia alegerii formei de societate o are clasificarea societăților în:
a) societăți de persoane (societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă)
[ Mai mult... ]

Cum se face alegerea corectă a formei de societate? - Horatiu Sasu
Cele arătate în comentariile de la articolele anterioare sunt extrem de importante pentru o alegere corectă a formei de societate. Dincolo de alegerea cvasi-automată a SRL-ului ca formă de activitate, în realitate multe alte criterii trebuie avute în vedere când fondăm o societate:
a) Dacă intenționați să desfășurați o activitate în comun, luând în considerare aptitudinile și calităților profesionale ale asociaților lor, este recomandabil să optați pentru o societate de persoane sau SRL. Aici se au un vedere cooperarea, străduința, încrederea și conlucrarea asociaților în vederea obținerii de profit. “Determinant pentru înființarea unei societăți de persoane este încrederea reciprocă între asociați, întemeiată pe cinste și corectitudine. Aceste elemente trebuie să existe nu numai la constituirea societății, ci pe tot timpul existenței acesteia. Sancțiunea pierderii încrederii în unul din asociați este excluderea acestuia”. (Curtea Supremă de Justiție, decizia 157/1993);
[ Mai mult... ]

O societate fără personalitate juridică, de analizat pentru o decizie corectă - Horatiu Sasu
Legea nr. 31/1990 reglementează doar societățile cu personalitate juridică. dincolo de acestea, asocierea în participațiune, reglementată de Codul civil în art. 1.949-1.954, de Codul fiscal sub aspectul drepturilor asociaților persoane fizice și de Codul de procedură fiscală sub aspectul înregistrării (art. 72 alin. (1) lit. a)), este o formă de societate, enumerată ca atare de art. 1.888 din Codul civil, dar NU are personalitate juridică. Este o formă de asociere extrem de flexibilă, prin care nu se creează o entitate cu personalitate juridică, foarte apropiată de asocierea prin SRL, dar având avantajul că se poate rezilia oricând în condițiile prevăzute de contract. Este o formă mai puțin accesată de antreprenori, dar, prin flexibilitatea ei, este preferată de cei care doresc să facă afaceri eficiente, la un nivel cu mai puțin formalism și birocrație. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [3] Reducerea capitalului social. În conformitate cu art. 207 din Legea nr. 31/1990, capitalul social poate fi redus prin: [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Necesitatea reducerii capitalului social 
    Întrucât capitalul social reprezintă limita gajului general al creditorilor societății, el este fix pe toată durata societății. Anumite nevoi pot impune însă necesitatea reducerii capitalului social. 
    În anumite cazuri, din pricina unei activități deficitare sau aunei conjuncturi nefavorabile, societatea poate să înregistreze pierderi, adică valoarea activului net al patrimoniului societății se micșorează față de capitalul social nominal al societății. În asemenea cazuri, se impune reîntregirea activului patrimoniului (la nivelul capitalului social) sau reducerea capitalului social (la nivelul activului existent), deoarece altfel nu se poate face vreo repartizare sau distribuire de beneficii (art. 69 din L.S.). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Capitalul social cuprinde aporturile în numerar și în natură ale asociaților care participă la constituirea societății. În bilanțul societății, capitalul social este evidențiat la pasiv, ca o obligație a societății față de asociați. Bunurile efective, care constituie aporturile asociaților, figurează în bilanțul societății, deoarece intrând în patrimoniul societății, aparțin acesteia. 
    Capitalul social nominal este fix pe toată durata societății, în sensul că valoarea activului patrimoniului societății trebuie să fie cel puțin la nivelul capitalului social, legiuitorul prevăzând obligația reîntregirii sau reducerii acestuia - art. 207 și art. 212 și urm. din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    – acțiunilor dobândite ca urmare aunei decizii aadunării generale de reducere acapitalului social prin dobândirea propriilor acțiuni urmată de anularea lor, în conformitate cu art. 207 alin. (1) lit. c); [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 197 Societățile cu răspundere limitată
Art 198 Societățile cu răspundere limitată
Art 199 Societățile cu răspundere limitată
Art 200 Societățile cu răspundere limitată
Art 201 Societățile cu răspundere limitată
Art 202 Societățile cu răspundere limitată
Art 203 Societățile cu răspundere limitată
Art 204 Dispoziții generale
Art 205 Dispoziții generale
Art 206 Dispoziții generale
Art 207 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 208 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 209 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 210 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 211 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 212 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 213 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 214 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 215 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 216 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 217 Reducerea sau majorarea capitalului social
Reviste:
Reducerea capitalului social
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Reducerea capitalului social al societății - informații utile
Cum se realizează controlul și verificarea conturilor de capital social?
Prietenii Fiscalității nr. 36/2019
Cum se înregistrează în contabilitate soluționarea pierderilor contabile?
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...