Art 206 Dispoziții generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Modificarea actului constitutiv - Dispoziții generale -
Art. 206.
- Referințe în jurisprudență (5), Reviste (4), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

(1) Creditorii particulari ai asociaților dintr-o societate în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată pot face opoziție, în condițiile art. 62, împotriva hotărârii adunării asociaților de prelungire a duratei societății peste termenul fixat inițial, dacă au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotărârii. Reviste (1)

(2) Când opoziția a fost admisă, asociații trebuie să decidă, în termen de o lună de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, dacă înțeleg să renunțe la prelungire sau să excludă din societate pe asociatul debitor al oponentului. Modificări (1), Reviste (2), Doctrină (1)

(3) În acest din urmă caz, drepturile cuvenite asociatului debitor vor fi calculate pe baza ultimului bilanț contabil aprobat. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Completare legală - Horatiu Sasu
Legea nr. 31/1990 nu reglementează situația colaborării administratorilor (mandatarilor), astfel încât apelăm la legea generală (Codul civil, art. 2022 alin. (2)). Dacă mandatarii s-au obligat să lucreze împreună (ceea ce, în practică se evită de către majoritatea societăților), se aplică prevederile art. 2022 alin. (3) din Codul civil. [ Mai mult... ]

Prevedere specială pentru SRL-D - Horatiu Sasu
În afara celor menționate în prevederile Legii nr. 31 pe care le adnotăm, în cazul SRL-D OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzători debutanți în afaceri, modificată, dispune cerințe suplimentare privind asociații și administratorii, precum și limitarea obiectelor de activitate, conform art. 3 alin. (1) pct. c)-e) din această Ordonanță de urgență. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Articolul 206 prevede posibilitatea creditorilor particulari ai asociaților dintr-o societate în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, care au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotărârii, de aformula opoziție împotriva hotărârii asociaților de prelungire aduratei societății peste termenul fixat inițial. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Prelungirea duratei societății poate să lezeze interesele creditorilor particulari ai asociaților din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată. De aceea, legea dă dreptul acestor creditori să facă opoziție împotriva hotărârii adunării asociaților de prelungire a duratei societății, dacă au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotărârii. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Dreptul de opoziție recunoscut de lege creditorilor sociali reprezintă așadar unul dintre instrumentele puse la dispoziția creditorilor pentru a împiedica fraudarea drepturilor lor. 
    Diferența între opoziție și acțiunile de drept comun este aceea că, dacă acțiunile de drept comun au, în esență, un rol de reparație, opoziția este prin excelență o acțiune preventivă, astfel cum rezultă din normele ce reglementează derogativ opoziția, cuprinse la art. 206, 208, 231 ori 243 LSC. (C. Ap. București, s. a V-a civ., dec. nr. 151 din 30 ianuarie 2017) [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Articolul 206 prevede posibilitatea creditorilor particulari ai asociaților dintr-o societate în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, care au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotărârii, de aformula opoziție împotriva hotărârii asociaților de prelungire aduratei societății peste termenul fixat inițial. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 196 Societățile cu răspundere limitată
Art 197 Societățile cu răspundere limitată
Art 198 Societățile cu răspundere limitată
Art 199 Societățile cu răspundere limitată
Art 200 Societățile cu răspundere limitată
Art 201 Societățile cu răspundere limitată
Art 202 Societățile cu răspundere limitată
Art 203 Societățile cu răspundere limitată
Art 204 Dispoziții generale
Art 205 Dispoziții generale
Art 206 Dispoziții generale
Art 207 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 208 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 209 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 210 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 211 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 212 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 213 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 214 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 215 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 216 Reducerea sau majorarea capitalului social
Reviste:
Opoziția împotriva hotărârii adunării asociaților de prelungire a duratei societății
Schimbarea prototipului societar: de la societatea pe acțiuni la societatea cu răspundere limitată
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
Arbitrabilitatea litigiilor în materia societăților comerciale. Aspecte corelative de drept material și procesual/[Arbitrability of the corporate litigations. Correlative aspects on merits and procedural law]
Considerații privind caracterul enumerării cauzelor de excludere prevăzute de art. 222 din Legea societăților
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...